Kina usvojila objedinjeni građanski zakonik

Foto: Pixabay

Nacionalni narodni kongres, najviše zakonodavno telo Kine, usvojio je objedinjeni građanski zakon te zemlje, koji bi trebao da stupi na snagu 1. januara 2021. godine, navodi CMS Law-Now.

Od osnivanja Narodne Republike Kine 1949. godine do danas, tamošnje vlasti su u četiri navrata pokušale da objedine stavke civilnog zakona, međutim, svi ovi pokušaji su propali iz različitih razloga.

Stupanje na snagu novog zakona značiće istovremeno ukidanje brojnih postojećih zakona koji su do tada uređivali oblasti kao što su imovinska prava, ugovore, lična prava, brak i porodicu i pravo nasledstva.

Novi zakon će imati ukupno 1.260 članova i donosi više novina, poput uspostavljanja starateljstva nad decom, u slučaju vanrednog stanja poput COVID-19, u slučaju da su roditelji sprečeni da ispunjavaju svoje starateljske dužnosti, odredbe o zaključivanju elektronskih i 15 drugih tipova ugovora, poglavlje o ličnim pravima, koja Kina do sada nije uređivala posebnim zakonom.

"Mnogi komentatori smatraju da je Građanski zakonik Kine najvažniji korak ka sistematizovanijem i jasnijem pravnom sistemu. Zakon će imati uticaja na skoro sve poslovne aktivnosti u Kini i na kompanije koje posluju tamo. Međutim, ostaje da se vidi kako će se taj zakon sprovoditi u praksi. Samo praksa će pokazati stvarni uticaj novog zakona", navodi se u CMS analizi.

Pravni eksperti iz te kompanije ukazuju i da za sada još uvek nije potpuno jasno da li će brojna postojeća tumačenja Vrhovnog narodnog suda Kine o gorepomenutim oblastima biti ukinuta, i dalje na snazi ili izmenjene u skladu sa novim Građanskim zakonikom, a dodaju da će tamošnji vrhovni narodni sud svoje tumačenje novog zakona objaviti u toku ove godine.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara