Oksford počeo da prati mere vlada protiv pandemije koronavirusa

Pexels

Univerzitet u Oksfordu pokrenuo je praćenje mera vlasti u svetu protiv pandemije koronavirusa. 

Prvi ovakav alat, koji prati i poredi odgovore vlasti zemalja na pandemiju, napravila je Škola za državnu upravu Blavatnik sa Oksforda. 

Oksfordov COVID-19 Government Response Tracker besplatno je dostupan na veb-sajtu www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker, i biće ažuriran tokom krize. Za sada, servis obuhvata podatke iz 73 zemlje, uključujući Kinu, Južnu Koreju, Italiju, Veliku Britaniju, Kanadu i SAD. 

Servis za praćenje odgovora vlada sistematski beleži mere vlada širom sveta i sabira u zajednički Indeks rigoroznosti. On omogućava korisnicima da sagledaju varijacije u merama vlada. Ta informacija može pomoći istraživačima da shvate da li sve strožije mere utiču na brzinu širenja infekcije i da identifikuju šta podstiče vlade da uvedu striktnije ili manje striktnije mere.

Pandemija koronavirusa je primorala vlade da donesu mere za sprečavanje širenja bolesti među populacijom. Oksfordov servis prikuplja javno dostupne podatke o 11 indikatora mera vlasti, kao što su zatvaranje škola i radnih mesta, otkazivanje javnog prevoza, kampanje informisanja javnosti, monetarne mere, ulaganja u vakcine i drugo.

Prikupljanje vrši Oksfordov interdisciplinarni tim naučnika i studenata iz svih krajeva sveta. 

„Naš indeks, naravno, ne može da ispriča celu priču, ali verujemo da će podaci koje smo prikupili pomoći donosiocima odluka i zaposlenima u javnom zdravstvu da razmotre robusnost odgovora vlasti i naprave prvi korak ka razumevanju koje su tačno mere bile efikasne u određenim kontekstima“, rekao je vanredni profesor Globalne javne uprave na Školi Blavatnik Tomas Hal, koji predvodi Oksfordov projekat.

Reakcije vlasti značajno variraju od jedne do druge zemlje, i kao prilikom svake intervencije u politici, njihov efekat u velikoj meri zavisi od političkog i društvenog konteksta. Indeks rigoroznosti Odgovora vlasti na COVID-19, kao i svi agregatni indeksi koji kombinuju različite indikatore u jedinstven indeks, ne treba tumačiti kao merenje da li je reakcija zemlje primerena ili efektivna. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara