Opportunity banka a.d Novi Sad promenila vlasničku strukturu

Foto: Pixabay

Opportunity banka a.d Novi Sad (Banka) danas je promenila vlasničku strukturu, tako da su pored doskorašnjeg  100-postotnog vlasnika, Opportunity Transformation Investments Inc. sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, suvlasnici postali i dve nemačke banke i dva pravna lica.

Dosadašnji vlasnik je smanjio svoj udeo u vlasništvu na 22 odsto, a suvlasnici su postali UMWELTBANK Nimberg sa 30 odsto učešća, GLS Gemeinschaftsbank Bohum sa 19,99 odsto učešća, TRIODOS SICAV II iz Luksemburg sa 14 odsto učešća i LEGAL OWNER TRIODOS FUNDS B.V. iz Holandija sa 14 odsto učešća.

Promena vlasničke strukture bilo koje banke, koja podrazumeva sticanje (direktno ili indirektno) vlasništva u banci koje omogućava 5 odsto ili više glasačkih prava, dozvoljena je samo uz prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, koja je ovim licima data 30. oktobra 2020. godine.

"Banka od svog osnivanja u Srbiji 2002. godine pa do danas snažno podržava razvoj i poslovanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnika, mikro i malih preduzeća, ruralnih domaćinstava, kao i drugih (domaćih) klijenata koji imaju otežan pristup finansijskim uslugama koje pružaju banke", navodi se u saopđtenju NBS.

Dodaje se i da se novi partneri, između ostalog, bave finansiranjem kompanija, projekata i finansijskih institucija u interesu razvoja društveno odgovornog, ekološki održivog i inovativnog poslovanja i da nameravaju da nastave da i dalje razvijaju poslove mikrokreditiranja za mala i srednja preduzeća.

"Takođe, jedna od banaka (GLS Gemeinschaftsbank), koja je stekla vlasništvo u Banci je članica nemačkog sistema i savezne asocijacije nemačkih zadružnih banaka", navode u centralnoj banci.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara