Organizovani kriminal nikad veća opasnost za EU

Pexels

Organizovani kriminal nikada nije predstavljao toliko visoku opasnost za EU ​​i njene građane kao danas, objavio je Europol u svom izveštaju o proceni organizovanog kriminala za 2021.

Pandemija COVID-19 i potencijalne ekonomske i socijalne posledice idealni su uslovi za širenje organiziranog kriminala u EU. U pandemiji je potvrđena ključna karakteristika kriminalnih mreža a to je njihova brzina u prilagođavanju i kapitalizacija promena u okruženju u kojem deluju. 

Sve prepreke za ostale postaju prilike za kriminalce, ocenjuje Europol.

Poput poslovnog okruženja, jezgro kriminalne mreže čine menadžerski slojevi i terenski operateri. Ovo jezgro okruženo je nizom aktera povezanih sa kriminalnom infrastrukturom koja pruža usluge podrške.

Sa skoro 40 procenata kriminalnih mreža aktivnih u trgovini drogom, proizvodnja i trgovina drogom i dalje je najveći kriminalni posao u EU.

Trgovina ljudima i eksploatacija ljudi, šverc migranata, mrežne i vanmrežne prevare i imovinski kriminal predstavljaju takođe značajne pretnje građanima EU.

Kriminalci generišu korupciju. Gotovo 60% kriminalnih mreža umešano je u korupciju.

Kriminalci godišnje naprave i operu milijarde evra. Obim i složenost aktivnosti pranja novca u EU ranije su bili potcenjeni. Profesionalni perači novca uspostavili su paralelni podzemni finansijski sistem i koriste bilo koja sredstva za infiltraciju i podrivanje evropskih ekonomija i društava.

Kako su se prale pare u Srbiji

Zakonske poslovne strukture koriste se za sve vrste kriminalnih aktivnosti koje imaju uticaj na EU. Više od 80% kriminalnih mreža aktivnih u EU koristi legalne poslovne strukture za svoje kriminalne aktivnosti.

Kriminalci su digitalni domoroci. Praktično sve kriminalne aktivnosti sada sadrže neke mrežne komponente, a mnogi zločini su u potpunosti migrirali na mreže. Kriminalci koriste šifrovanu komunikaciju da bi se međusobno umrežili, koriste društvene medije kako bi došli do šire publike za oglašavanje ilegalne robe ili širenje dezinformacija.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara