Potražnja za kreditima u regionu raste, uslovi zaduživanja sve oštriji

Foto: European Investment Bank

Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata u jugoistočnoj Evropi, iako je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih kompanija. U Srbiji su kriterijumi za dobijanje kredita u proseku još stroži nego u ostatku regiona, osim u slučaju stambenih kredita, navodi se u prolećnom izdanju istraživanja o trendovima u kreditiranju koje je sprovela Evropska investiciona banka (EIB).

Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama, ali tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata u regionu.

Banke beleže manje zahteva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na celokupno tržište.

U Srbiji, 80 odsto međunarodnih bankarskih grupa svoje trenutno tržišno pozicioniranje smatra zadovoljavajućim i optimalnim, dok tri četvrtine njih prijavljuje veći ili jednaki prinos na imovinu/kapital u poređenju sa ukupnim poslovanjem matične banke.

U poslednjih šest meseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih zajmova bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova.

Srbija je u kategoriji nenaplaćenih kredita bolja od regionalnog proseka, sa 3,7 odsto pozajmica sa čijom otplatom se kasni duže od 90 dana.

"Finansijski sistem u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživeo. Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanjem pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća", rekla je glavni ekonomistkinja EIB-a Debra Revoltela.

Istraživanje tržišta kredita za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu deo je redovnih aktivnosti EIB-a, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke u okviru "Bečke inicijative", okvira za čuvanje finansijske stabilnosti evropskih zemalja u razvoju. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara