Preko 30.000 ljudi obuhvaćeno programima Generalijeve inicijative "The Human Safety Net"

Foto: Daniele Braida

Osiguravajuća kuća Đenerali (Generali) objavila je izveštaj o radu svoje globalne inicijative za pomoć pripadnicima ranjivih grupa "The Human Safety Net", u kojoj je predstavila svoj rad u zajednicama u kojima posluje u Evropi, Aziji i Južnoj Americi, navodi se u saopštenju.

"The Human Safety Net" okuplja i osnažuje neprofitne organizacije i privatni sektor, kroz nju pomažu ljudima angažovanjem veština i resursa svojih zaposlenih, agenata, distributivnih mreža i klijenata.

Do kraja 2019. godine, podržano je preko 30.000 ljudi, od toga oko 20.000 dece do šest godina starosti i 10.000 roditelja, a oko 700 izbeglica prošlo je obuku i osnovalo preko 100 novih preduzeća.

Generalijevi zaposleni i agenti su tako tokom 2019. godine posvetili 20.000 sati volonterskom radu u okviru inicijative 

Dve godine po pokretanju, inicijativa "The Human Safety Net" aktivna je u 21 zemlji sveta i sprovodi tri programa za podršku porodicama s malom decom i radnu integraciju izbeglica.

Nakon procesa selekcije, inicijativa je sklopila partnerstva s 46 vodećih nevladinih organizacija i socijalnih preduzeća, i sa njima formirala mrežu kako bi se pojačao uticaj svake organizacije pojedinačno.

"U Srbiji, Generali Osiguranje Srbija od 2018. godine u okviru incijative 'The Human Safety Net' sprovodi program za porodice, čiji je cilj da pruži jednake šanse deci koja žive u nemaštini da ostvare svoj puni potencijal u životu. Kako u odrastanju dece ključnu ulogu imaju njihovi roditelji ili staratelji, program treba da im pomogne da steknu znanja koja će im omogućiti da podrže razvoj svoje dece tokom prvih šest godina života", navodi se u saopštenju.

Dodaju i da se program sprovodi u saradnji sa Fondacijom Novak Đoković i do sada je održano 390 radionica koje su obuhvatile 600 roditelja i 1.000 dece.

Radi održavanja bliske veze sa što većim brojem ranjivih porodica i preduzetnika izbeglica, i radi obezbeđenja kontinuiteta programa tokom vanrednog stanja proglašenog zbog pandemije COVID-19, pokrenute su dodatne vanredne inicijative vredne preko milion evra u vidu pomoći za hitne potrebe (zdravstvenu opremu, maske, laptopove i tablete) i u vidu ulaganja u digitalna rešenja (poput onlajn platformi i aplikacija).

"Ovo drugo će omogućiti partnerskim NVO da pomognu porodicama i izbeglicama tokom i posle krize tako što će im omogućiti da uče i imaju pristup osnovnim službama, i ograničiti socijalnu izolaciju onih najranjivijih. Na ovaj način, 'The Human Safety Net' pomaže smanjenju digitalnog jaza u neprofitnom sektoru", dodaje Generali.

Predsednik kompanije Assicurazioni Generali, Gabrijele Galateri di Đenola, i Generalni direktor Grupe, Filip Done, objašnjavaju da su tokom pandemije COVID-19 nejednakosti došle do izražaja, a da je veliki segment stanovništva postao još ranjiviji. 

"Inicijativa se bavi nekim od najvećih društvenih izazova našeg vremena i predstavlja jedan od Generalijevih ključnih doprinosa postizanju ciljeva održivog razvoja.U ovom periodu, više nego ikada, projekti inicijative 'The Human Safety Net' postali su važni za oslobađanje potencijala ljudi iz najosetljivijih segmenata društva i za jačanje zajednica u kojima Grupa posluje", kazali su di Đenola i Done.

Inicijativa se finansira sredstvima Generalijeve fondacije The Human Safety Net ONLUS, koja je osnovana 2017. godine kao podrška poslovnim jedinicama Grupe pri sprovođenju programa i aktivnosti u zemljama u kojima je inicijativa "The Human Safety Net" aktivna.

Ukupan doprinos Generalijeve fondacije i Generalijevih poslovnih jedinica inicijativi "The Human Safety Net" iznosio je 6,3 miliona evra 2019. godine.

Izveštaj o radu inicijative tokom 2019. dostupan je OVDE.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara