Zajedničko regionalno tržište povećava BDP za 6,7 odsto

Foto: CEFTA

Na Samitu u Sofiji koji se održava u okviru Berlinskog procesa šest lidera Zapadnog Balkana usvojilo je plan za formiranje Zajedničkog regionalnog tržišta, a Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA) je saopštio da će oni sprovoditi ve'inu ključne aktivnosti iz tog plana.

Navodi se i da region Zapadnog Balkana sa 18 miliona stanovnika predstavlja važno tržište za domaće kompanije i odskočnu dasku za pristup tržištima u i van EU, kao i da regionalna ekonomska integracija može generisati do 6,7 odsto dodatnog bruto domaćeg proizvoda.

Plan obuhvata regionalnu trgovinsku oblast, koja se zasniva na četiri oblasti.

Prva uključuje slobodan protok robe, usluga, kapitala i ljudi.

Druga je regionalna investiciona oblast, za usklađivanje investicione politike sa EU standardima i najboljom međunarodnom praksom i promociju regiona stranim i međuregionalnim investitorima.

Treća se tiče rada na regionalnoj digitalnoj oblasti za integraciju Zapadnog Balkana u pan-evropsko digitalno tržište.

U okviru četvrte je regionalna industrijska i inovaciona oblast, za transformaciju industrijskih sektora, oblikovanje lanaca vrednosti kojima pripadaju i njihova priprema za aktuelnu sadašnjost i izazove budućnosti.

"Zajedničko regionalno tržište će dodatno stimulisati aktivnosti u CEFTA-i i CEFTA (potpisnicama). Želimo da regionalno tržište dovedemo do svih kompanija i privrednika kroz internet prodaju i da promovišemo trgovinu 'bez papira'", rekao je ovim povodom Emir Đikić, direktor CEFTA.

Prema njegovim rečima, cilj je da se regionu pomogne da uhvati korak sa usvajanjem EU standarda, a da akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište treba da se sprovede do kraja 2024. godine. 

"EKONOMSKA INTEGRACIJA ZAPADNOG BALKANA NE SME BITI ZAMENA ZA ČLANSTVO U EU"

CEFTA će na aktivnostima zajedno raditi sa Regionalnim savetom za saradnju, Transportnom zajednicom i drugim partnerima. 

U saopštenju se dodaje da će se raditi na unapređenju i proširenju sistema zelenih koridora i da se očekuje da će vreme čekanja na granicama biti skraćeno za 30 odsto.

Radiće se i na programima uzajamnog priznavanja koji će kako se dodaje omogućiti da se proizvodi i usluge stavljaju u promet na celom CEFTA tržištu sa dokumentom koji priznaju sve članice.

Među prioritetima biće i uspostavljanje regionalnog tržišta elektronske trgovine usvajanjem usaglašenih pravila, pojednostavljenjem carinskih procedura i obezbeđivanjem efikasne isporuke CEFTA tržištu, kao i sistematska razmena elektronskih podataka (SEED+). 

Ocenjuje se da će veće regionalno tržište biti prekretnica za firme iz regiona koje će se bolje integrisati u evropske lance vrednosti i ojačati svoju konkurentnost na evropskom i svetskom tržištu, a Evropska unija će, kako se naglađava nastaviti da bude ključni partner regiona u tom poduhvatu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara