Ilustracija, Foto: Nova ekonomija

Četvrtina mladih u Srbiji nezaposleno

Ilustracija, Foto: Nova ekonomija
Skoro četvrtina mladih (24,1 odsto) između 20 i 34 godina u Srbiji niti je zaposleno, niti pohađa neki vid edukacije ili obuke, pokazuje istraživanje Eurostata.

Kada je reč o zemljama Evropske unije, generalno posmatrano, svaki šesti ispitanik je u istoj poziciji, odnosno 16,5 odsto mladih građana EU, što prevedeno u brojke iznosi oko 15 miliona osoba.

Ovaj udeo varira od zemlje do zemlje, pa tako taj procenat u Švedskoj iznosi 8 odsto, u Holandiji 8,4 odsto mladih, u Luksemburgu 9,9 odsto, dok je na Malti 10,1 odsto.

Eurostat%20mladi
Foto: Eurostat

Članice EU sa najgorim rezultatima su Italija sa 28,9 odsto i Grčka sa 26,8 odsto mladih koji su bez posla i koji nisu u procesu edukacije ili obuke.

Kada je reč o zemljama koje nisu u EU, a koje su bile obuhvaćene istraživanjem, najslabije se kotira Severna Makedonija sa 36,3 odsto, što je više od trećine mladih, zatim Turska sa 33,2 odsto koju sledi Crna Gora sa 27,5 odsto.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara