Foto: Pixabay

Čiji je patent - izmene zakona preciziraju odnos pronalazača i poslodavaca

Foto: Pixabay
Izmene i dopune Zakona o patentima u Srbiji preciznije uređuju oblast inovacija koje stvaraju zaposleni i omogućava poslodavcima da patentiraju proizvode koji su nastali godinu dana nakon prestanka radnog odnosa, navodi advokatska kancelarija Karanović i Nikolić.

"Prethodna verzija zakona predviđala je da inovacije stvorene i do godinu dana nakon prestanka radnog odnosa spadaju pod isti režim kao i inovacija stvorena tokom zapošljavanja. Međutim, poslodavcu nije bio u mogućnosti da podnese prijavu za patenat u takvom slučaju", navode u kancelariji za poslovno pravo Karanović i Nikolić.

Dodatno, novi amandmani precizno navode da zapošljavanje znači samo angažman na osnovu ugovora o radu, što isključuje druge odnose između poslodavaca i pronalazača (npr. freelancing). To znači da bi pravo na patent pripalo isključivo zaposlenom, osim u slučajevima kada je nagažovan ugovorom o radu.

"U svakom slučaju, ako je poslodavac određen kao vlasnik patenta, pronalazač je ovlašten da dobije naknadu za inovaciju. Prethodna verzija je predviđala da nadoknada mora da bude u skladu sa ekonomskim efektima pronalaska. Ova stavka je sada uklonjena", navodi se u saopštenju i dodaje da novim zakonom izumitelj nema pravo na dodatnu naknadu ako je patent licenciran trećim licima.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara