Šabić: Zašto policija traži spisak građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre 'F'?

Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pokrenuo postupak nadzora u MUP-u nakon obraćanja zdravstvene ustanove od koje je policija zatražila spisak građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre F, između ostalog i zbog ažuriranja spiska.

Kako je navedeno u saopštenju Poverenika, zdravstvena ustanova se obratila ovoj Instituciji jer im je policijska uprava zatražila lične podatke pacijenata koji se leče po osnovu zdravstvene šifre F.

"U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni kako bi se moglo postupiti po Uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora", ističe se u saopštenju.

Poverenik ocenjuje da je navedena obrada podataka o ličnosti građana najblaže rečeno ekstremno problematična i sa stanovišta svrhe i srazmere, i pogotovo sa stanovišta dopuštenosti, odnosno zakonitosti.

"F dijagnoza obuhvata veliki broj, nekoliko stotina bolesti ili devijacija duha i svesti, na primer Alchajmerova i Parkinsonova bolest, šizofrenija, depresija, manije, fobije ali i hipohondrije, reakcije na stres, problemi vezani za konzumiranje alkohola i nikotina, poremećaji hranjenja, bulimija i anoreksija, noćne more i strahovi, mesečarenje, nedostatak seksualne želje, transseksualizam..., dakle, podataka od kojih je za veliku većinu teško i pretpostaviti smisao i svrhu odnosno srazmeru obrade od strane policije", navodi Rodoljub Šabić.

U skladu sa navedenim, Poverenik je od MUP-a zahtevao da mu u roku od osam dana dostavi predmetno Uputstvo o načinu organizacije i vršenja unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, kao i odgovore na sledeća pitanja:

- po kom pravnom osnovu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana?

- u koju svrhu se vrši navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana?

- da li se navedeno prikupljanje podataka o ličnosti građana vrši i na teritoriji drugih policijskih uprava?

- da li, s obzirom da se traži ažuriranje, dosijei bezbednosnih sektora MUP, već sadrže predmetne podatke o ličnosti građana?


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara