Žene u Srbiji dvostruko zaposlene, ali su i dalje manje plaćene od muškaraca

Žene u Srbiji su dvostruko zaposlene, ali i dalje manje plaćene od muškaraca, a statistika pokazuje da "tamo gde su novac i moć" nema žena, ocenili su danas učesnici skupa u Beogradu povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta.

Na panel diskusiji "Žene i rad: dvostruko zaposlene" koja je održana u EU info centru ukazano je na taj tradicionalni model, ali i na nove aspekte neravnopravnosti sa kojom se suočavaju žene u svakodnevnom životu, naročito na polju rada i kućnih poslova.

Učesnici skupa su naveli da žene dvostruko duže rade u kući od muškaraca, da se položaj žena neznatno popravlja i da postoji mnogo prostora za unapređenje, ali i da nema dovoljno žena u izvršnoj vlasti, na ministarskim pozicijama i na ključnim polugama moći.

Savetnica predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Branka Drašković rekla je da žene ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima u kreiranju ekonomske i razvojne politike uprkos tome što su obrazovane i što imaju znanja, kapaciteta, potreba i interesa.

"Rodna ravnopravnost nije pitanje koje se tiče samo jednog zakona, jedne strategije ili jedne oblasti života jer je pitanje rodne ravnopravnosti pitanje svih žena i muškaraca u Srbiji. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost po prvi put se izborilo da ova polemika postane pitanje koje će ubuduće prožimati sve politike Srbije", rekla je Drašković.

Kako je navela, sva istraživanja pokazuju da su muškarci tamo gde su novac i moć.

"Ovo je prilika da se podsetimo velikog broja žena i u Srbiji i u celom svetu čija su prava ozbiljno ugrožena. I na pitanje zašto izdvajati ženska prava od ukupnih ljudskih prava odgovor je da istorija i sadašnji trenutak govore da su ženama uskraćena mnoga prava koja muškarci uživaju", rekla je Branka Drašković.

Šefica Kancelarije UN Women u Srbiji Milana Rikanović izjavila je da neplaćeni rad žena ima novčanu vrednost koje postajemo svesni kada počnemo da kupujemo takve usluge na otvorenom tržištu.

"Kreatori politika treba da budu svesni da vreme koje žene provedu na neplaćenom radu kod svoje kuće predstavlja vreme koje one nemaju za svoje akademsko ili profesionalno usavršavanje ili slobodno vreme", rekla je ona.

Istraživanja pokazuju da žene rade dvostruko više od muškaraca kod kuće, što ukupno iznosi 4 sata i 36 minuta dnevno, navela je Rikanović.

Šef operacija Delegacije EU u Srbiji Nikola Bizel rekao je da je današnji dan savršena prilika da se sagleda šta su žene postigle u borbi za svoja prava.

"Ima još mnogo toga da se uradi i EU je veoma aktivna u borbi za rodnu ravnopravnost i spremna je da podrži Srbiju na putu rodne ravnopravnosti", rekao je on.

Bizel je citirao nekadašnju britansku premijerku Margaret Tačer koja je kazala: "Ako želiš da se nešto kaže, pitaj muškarca, a ako hoćeš da se nešto uradi, pitaj ženu".

Nakon uvodnih reči, usledila je debata u okviru koje su tri žene različitog obrazovanja istakle moguće perspektive za prevazilaženje tradicionalnih modela svakodnevnog života u kome su "dvostruko zaposlene", a u debati je učestvovao i karikaturista i dobitnik nagrade "Pravi muškarac" Marko Somborac.

Somborac je naveo da je "više angažovano očinstvo" važno za rodnu ravnopravnost i da je briga o detetu najvažniji posao.

"Poslužio bih se rečima Evropske komisije: Ima prostora za napredak", rekao je on.

Cilj današnjeg skupa je da se ukaže na "dvostruku zaposlenost žena" i čuju uspešne muške i ženske priče o podeli posla iz svakodnevnog života, naveli su organizatori Delegacija EU u Srbiji, tim UN u Srbiji i EU info centar u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost vlade Srbije.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara