Agencija ima pravo uvida u račun FOTO: Pexels

Agencija ne vodi evidenciju o uvidima u račune funkcionera

Agencija ima pravo uvida u račun FOTO: Pexels

Agencija za borbu protiv korupcije ne vodi evidencije koje bi omogućile brojčani prikaz u koliko slučajeva su službenici Agencije izvršili uvid u bankarske račune u zemlji i inostranstvu, kod kojih banaka i u koje račune, kazali su u Agenciji za Business Intelligence Balkans, novi servis Nove ekonomije.

Prema važećem zakonu, službenici Agencije imaju pravo uvida u bankarske račune funkcionera, bez saglasnosti funkcionera. Prema novom nacrtu zakonu o sprečavanju korupcije koji je u javnoj raspravi, predviđeno je da će Agencija imati pravo na uvid u račune funkcionera, ali uz njihovu saglasnost. 

To je bio i razlog da postavimo pitanje koliko često je Agencija dosad koristila ovo svoje zakonsko pravo.

PROČITAJTE JOŠ: Kuburović: Nova zakonska rešenja o poreklu imovine će sprečiti varanje sistema

Kako kažu u ovoj instituciji, podatke o depozitima u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu funkcioner je dužan da navede u svom izveštaju o imovini i prihodima, u smislu odredbe čl. 46. st. 1. t. 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i čl. 7. Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine.

Agencija, proveravajući blagovremenost podnošenja izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, tačnost i potpunost podataka, odnosno utvrđujući da li postoji nesaglasnost između uvećane vrednosti imovine funkcionera i njegovih zakonitih i prijavljenih prihoda, sarađuje sa državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i drugim pravnim licima, u skladu sa odredbama članova 25, 48. i 49. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

S tim u vezi, ukoliko podaci koji su pribavljeni u postupku provere ukažu na to da funkcioner poseduje račune kod banaka koje nije naveo u izveštaju o imovini i prihodima, Agencija može zatražiti od funkcionera da dostavi dodatne podatke o tim računima, a može se obratiti i neposredno bankama, u skladu sa Zakonom o bankama, za dostavljanje podataka o brojevima računa, licima ovlašćenim za raspolaganje sredstvima po računu, stanju, prometu i osnovima plaćanja, naplate uz navođenje podataka o nalogodavcu uplate, odnosno korisniku isplate sredstava po računu, itd.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara