Agencija preproručila razrešenje direktora Turističke organizacije Vrnjačka Banja

Foto: Pixabay

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je preporuku za razrešenje sa javne funkcije direktora Turističke organizacije Vrnjačka Banja, Ivana Trifunovića, jer je zaposlio suprugu predsednika opštine i o tom sukobu interesa nije obavestio Agenciju, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku. 

U Rešenju Agencije se navodi da je Ivan Trifunović, direktor Turističke organizacije Vrnjačka Banja postupio suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jer je sa Anom Đurović, suprugom predsednika opštine Vrnjačka Banja (Boban Đurović), zaključio Ugovor o radu 15. novembra 2016. godine.

Đurović  je zasnovala radni odnos u ovoj turističkoj organizaciji, na neodređeno vreme, na radnom mestu zamenika direktora.

Trifunović o ovom sukobu interesa nije pismeno obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije zbog čega je Agencija u oktobru 2019. izrekla meru javnog objavljivljanja preporuje za razrešenje sa javne funkcije. 

Podsećamo, iz istih razloga je Agencija predložila i razrešenje predsednika opštine Bobana Đurovića.

Ivan Trifunović doveo je sebe u situaciju sukoba interesa, jer je prijemom u radni odnos supruge predsednika opštine, koji je sa njim povezano lice, javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za povezano lice, sa kojim se nalazi u odnosu zavisnosti.

Time je ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

Kako je obrazložila agencija, između direktora TO Ivana Trifunovića, čiji je osnivač opština Vrnjačka Banja, i predsednika opštine Vrnjačka Banja  Bobana Đurovića, postoji odnos zavisnosti, nadzora i kontrole.

Na osnovu takvog odnosa, direktor TO i predsednik opštine Vrnjačka Banja su interesno povezana lica, s obzirom da predsednik opštine odlučuje i o finansiranju Turističke organizacije i daje saglasnost na broj i struktururu zaposlenih. 

Agencija je podsetila na zakonske odredbe po kojima je supružnik funkcionera povezano lice, da je privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za funkcionera ili povezano lice, a sukob interesa je situacija u kojoj funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče ili izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije,

 Prema zakonu, kao javni funkcioner Trifunović je dužan da javni interes ne podredi privatnom...i da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju javne funkcije.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara