Foto: Wikimedia / spaceman117

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije traži direktora

Foto: Wikimedia / spaceman117

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije objavila je javni konkurs za direktora te organizacije, kog će izabrati upravni odbor nakon procesa selekcije. 

Na konkurs se mogu javiti ljudi koji su državljani Srbije, nisu članovi organa političke stranke, koji su diplomirani pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i sa najmanje devet godina radnog iskustva na poslovima u oblasti rada Agencije.

Pored toga, kandidati bi trebalo da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da se protiv njih ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i da im ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana, a UO Agencije će sprovesti izborni postupak u roku od deset dana nakon isteka roka za podnošenje prijava.

Posle te procedure, UO će sastaviti listu od najviše tri kandidata koji su u izbornom postupku postigli najbolji rezultat i podnosi je Vladi Srbije, koja će od imenovati jednog od tako probranih kandidata.

Direktor Agencije imenuje se na period od pet godina, a prethodni rukovodiac, odnosno v.d. direktora bila je Mirjana Vidarić. 

PROČITAJTE JOŠ:

Izmene zakona zbog izbora – zabranjivanje već zabranjenog


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara