FOTO: Pexels

Američki stručnjaci istražuju starost srpskih lokaliteta

FOTO: Pexels

U zajedničkom projektu Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca i Univerziteta u Pitsburgu, a u koji se uskoro uključuje i Univerzitet u Bormutu, počelo je istraživanje praistorije na prostoru Gornje Gruže, i naselja koja su tu postojala pre 8.000 godina.

Radi se o lokalitetima izuzetnog značaja, najvećim delom Vinčanske kulture, ali tokom rekognociranja površinskih nalaza takođe je uočeno da ima manjih lokaliteta starije, Starčevačke kulture. Tu se nalaze dva već poznata nalazišta, Grivac i Kusovac.

- Lokaliteti su od izuzetnog značaja po samoj njihovoj formi i veličini. Na lokalitetu Kusovac je primećeno izuzetno razvijeno zanatstvo, artefakti izuzetne izrade, kao i specijalizovana proizvodnja kremena - kaže Miroslav Kocić, doktorant sa Univerziteta u Pisburgu.

Ova regija, dodaje, generalno jer bogata tim sirovinama koje su u praistoriji igrale važnu ulogu, naročito sa magmatskim stenama kao što je Borač i Rudnik.

- Ali takođe ima i sedimentnih stena i u istočnom delu doline jako puno kremena koji im je bio izuzetno značajan u praistoriji što dovodi do nekih zaključaka da su ovakvi lokaliteti nastajali na mestima gde postoji savršen spoj svih resursa - objašnjava Kocić.

Plan je da se za sada rade nedestruktivne metode, bez uništavanja lokaliteta.

Najsavremenijim uređajima se, površinskim snimanjem, dobijaju informacije o horizontalnoj i vertikalnoj prirodi lokaliteta.

U narednom periodu je plan da se istraživanje proširi i sprovede apsolutno “datovanje” lokaliteta kako bi se u nekoliko desetina godina saznala starost naselja koja su se tu nalazila.

Na lokalitetu radi međunarodni tim stručnjaka, Marija Kaličanin Krstić iz Zaštite za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, profesori Brajan Henks i Marg Bergman sa Univerziteta u Pitsburgu, Miroslav Kočić, doktorant sa Univerziteta u Pitsburgu, a ukoro će se pridružiti ekipa stručnjaka iz Bormuta.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara