APR: Oko 15 odsto preduzeća nije evidentiralo stvarne vlasnike

Foto: Pixabay

U Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika APR-a više od 140.000 registrovanih subjekata do sada je elektronski evidentiralo svoje podatke, saopštila je Agencija za privredne registre.  Agencija dodaje i da je više od 85 odsto registrovanih subjekata koji su u obavezi da poštuju Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ispunilo svoju zakonsku dužnost.

APR napominje da su u najvećem procentu svoje obaveze ispunile zadužbine (94 odsto), akcionarska društva (93 odsto), društva sa ograničenom odgovornošću (88,0 odsto) i ustanove (83,5 odsto).

Podatke o stvarnim vlasnicima u najmanjem procentu do sada su evidentirala predstavništva stranih pravnih lica (30 odsto), predstavništva stranih zadužbina (50 odsto), predstavništva stranih udruženja (54 odsto) i otvorena akcionarska društva (58 odsto).

Naglašava se da podatke o stvarnim vlasnicima treba da evidentiraju subjekti koji su tek osnovani i oni koji manjaju vlasničku strukturu, članove organa ili u slučaju da registruju neku drugu promenu na osnovu koje su stekli svojstvo stvarnog vlasnika.

APR: PRIVREDA SRBIJE 2019. GODINE POSLOVALA U PLUSU, NETO PROFIT PAO ZA 15 ODSTO

APR navodi da će na svom sajtu objavljivati podatke u okviru Centralne evidencije stvarnih vlasnika i dodaje da su registrovani subjekti u obavezi da u periodu od deset godina čuvaju tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih su odredili stvarne vlasnike. 

Dodaje se da je svrha toga da ti podaci budu dostupni, dok je sa druge strane APR dužan da omogući elektronsku razmenu podataka sa državnim organima i Narodnom bankom Srbije, a u cilju nadzora i kontrole evidentiranja stvarnih vlasnika.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara