APR utvrdio odličan i veoma dobar bonitet za više od 10.000 preduzeća

Pixabay

Agencija za privredne registre (APR) utvrdila je skoring za 74.000 preduzeća koja su dosad predala finansijske izveštaje za 2019. godinu. Za njih je utvrđen skoring za period od 2015. do 2019. na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja, a od toga odličan i veoma dobar bonitet ima 10.279 firmi, kazao je za Novosti Direktor APR-a, Milan Lučić.

Oko 128.000 firmi ima obavezu da dostavi finansijske izveštaje za prošlu godinu na osnovu kojih se utvrđuje njihova ocena boniteta, odnosno skoring. Zbog vanrednog stanja rok za dostavljanje finansijskih izveštaja produžen je sa 30. juna na 4. avgust.

Procena koju je APR izradio za period od 2014. do 2018. godine, pokazuje da je od 101.577 preduzeća, odličan i veoma dobar bonitet imalo 16.855. Ovu uslugu APR izdaje isključivo na zahtev korisnika. 

Bonitet preduzeća je važan jer će privatna i javna preduzeća sa dobrom bonitetnom ocenom dobiti mogućnost da dođu do sredstava za finansiranje poslovanja putem izdavanja i prodaje korporativnih obveznica. 

NBS je nedavno saopštila da će kupovati ove hartije od vrednosti na sekundarnom tržištu, odnosno od poslovnih banaka koje su ih prethodno kupile kako bi investirale u firme.

NBS će prihvatati korporativne obveznice samo onih preduzeća koja imaju odličan i veoma dobar bonitet. Referentnu ocenu za to će, prema izboru Centralne banke, obezbeđivati Agencija za privredne registre. 

Ocene boniteta koje NBS prihvata znači da kompanije imaju odličnu ili veoma dobru sposobnost izmirivanja obaveza, kao odraz njihove visoke profitabilnosti, likvidnosti, finansijske sigurnosti i fleksibilnosti u dužem vremenskom periodu, naveo je Lučić.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara