FOTO: Nova ekonomija

Autobuska stanica u V. Banji više neće naplaćivati različite cene staničnih usluga

FOTO: Nova ekonomija

Javno preduzeće za prevoz putnika „Novi Autoprevoz", Vrnjačka Banja prekinuće praksu da putnicima i autoprevoznicima naplaćujuje različite cene staničnih usluga

Ovo preduzeće je  Komisiji za zaštitu konkurencije dobrovoljno predložilo mere za otklanjanje povreda konkurencije nakon što je Komisija u martu po službenoj dužnosti pokrenula postupak zbog sumnji u zloupotrebu dominantnog položaja. 

Podsećamo, Komisija je tada utvrdila da je Novi Autoprevoz naplaćivao  različite cene za stanične usluge putnicima i prevoznicima. Na primer, na relaciji Vrnjačka Banja – Kraljevo, JP Novi Autoprevoz za kupljenu kartu jednog prevoznika naplaćuje staničnu uslugu u iznosu od 60 dinara, dok uz kupljenu kartu za drugog prevoznika na istoj relaciji naplaćuje staničnu uslugu u iznosu od 24 dinara. Visina stanične usluge je zavisila i da li putnik ulazi u bus koji saobraća u lokalu, na međugradskoj ili međunarodnoj liniji.

Preduzeće iz poznatog i vrlo posećenog  turističkog mesta se obavezalo da će utvrditi jedinstvenu cenu stanične usluge za sva lica, bez obzira na to da li su putnici ili pratioci koji ulaze na peronski deo autobuske stanice.  

Time se izjednačavaju putnici koji putuju u gradskom, prigradskom, međumesnom i međunapodnom saobraćaju, kao i korisnici koji putuju sa kupljenom autobuskom kartom na autobuskoj stanici, sa jedne strane, i putnici ili pratioci koji ulaze na perone bez kupljene autobuske karte, sa druge strane.

PROČITAJTE JOŠ: KRIK: BIZNISMENI BLISKI SNS KUPUJU HOTELE U VRNJAČKOJ BANJI

Druga mera je utvrđivanje cene peronizacije (prijema i otpreme autobusa) isključivo u zavisnosti od vremena zadržavanja autobusa na peronima autobuske stanice. 

Treća mera je utvrđivanje jedinstvene cene parkiranja za svaki započeti sat za autobuse (bez obzira da li je reč o linijskom ili vanlinijskom saobraćaju) i teretna motorna vozila.

Čim ove mere usvoje zvanični organi preduzeća, biće prosleđeni lokalnoj skupštini na usvajanje.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara