FOTO: Nova ekonomija

Banke od sutra koriste novu kamatnu stopu, računanje Euribora zasad isto

FOTO: Nova ekonomija

Od sutra će evropske banke primenjivati novu prekonoćnu kamatnu stopu  €STR umesto dosadašnje stope EONIA,  dok će se kamatna Euribor u kojoj je indeksiran veliki broj domaćih kredita, zasad isto izračunavati jer je reforma još u toku, kazali su za Novu ekonomiju u Narodnoj banci Srbije.

"Narodna banka Srbije aktivno prati proces reforme kamatnih stopa u svetu, pri čemu se sa posebnim fokusom prate reforme koje se odvijaju na području evrozone, kao ekonomske oblasti sa kojom je Republika Srbija značajno povezana. Reforma EURIBOR-a je još uvek u toku i NBS pažljivo prati sva dešavanja”, kazali su u NBS za Novu ekonomiju.

STR (Euro Short-Term Rate) je stopa koja govori koliko evropska banka mora da plati kada se zadužuje prekonoćno kod različitih finansijskih ugovornih strana, a da pri tom ne mora da ponudi kolateral odnosno obezbeđenje.

Euribor je kamatna stopa po kojoj prvoklasne banke međusobno pozajmljuju depozite u evrima. U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima. Najčešće su u ponudi tromesečni i šestomesečni EURIBOR, a njihova vrednost se obračunava dnevno. 

 

Prema podacima NBS, u Srbiji je trećina plasmana vezana za ovu kamatnu stopu što znači da su buduće izmene u izračunavanju ove stope jako važne za veliki broj klijenata u Srbiji.

NBS podseća da je Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti - IOSCO (International Organisation of Securities Commissions), 2013. godine je objavila Principe finansijskih benchmark-a s ciljem da smanji mogućnost manipulacije repernim kamatnim stopama što se ranije dešavalo. 

Kako objašjavaju u srpskoj centralnoj banci, postojeća prekonoćna stopa EONIA nastaviti da postoji pod okriljem nove metodologije, ali će biti direktno vezana za novu stopu €STR.  

Time će biti omogućen nastavak korišćenja kamatne stope EONIA u postojećim ugovorima u određenom vremenskom periodu, kako bi se omogućila glatka tranzicija sa stope EONIA na stopu €STR, kazali su u NBS za Novu ekonomiju.

Uticaj na klijente u Srbiji

Reforma repernih stopa svakako će se odnositi i na finansijske proizvode u Srbiji koji su vezani za ove stope, kažu NBS. 

Iako je finansijsko tržište u Srbiji u značajnoj meri integrisano sa finansijskim tržištem u EU, u NBS ističu da se sve pomenute izmene repernih stopa obavljaju postepeno kako klijenti banaka i drugih finansijskih institucija ne bi imali nikakve smetnje u servisiranju svojih obaveza niti ostvarivanju prihoda. 
 
Kako objašnjavaju, preporuke i smernice radne grupe u EU imaju za cilj da blagovremeno pripreme sve tržišne učesnike za nesmetanu tranziciju na nove kamatne stope uz nastavak neometanog funkcionisanja finansijskog tržišta i odnosa među tržišnim učesnicima. 

To će se svakako odnositi i na domaće tržište, pri čemu će u svakom trenutku biti očuvana stabilnost domaćeg finansijskog sistema.

PROČITAJTE JOŠ: NBS OBJAVILA LISTU SISTEMSKI ZNAČAJNIH BANAKA

"Veoma je važno ukazati da nisu svi finansijski proizvodi koji su vezani za stranu valutu ujedno vezani i za EURIBOR I LIBOR stope, već ima i onih koji su sa fiksnom kamatnom stopom , na koje ova reforma neće imati uticaja. Prema poslednjim podacima, oko trećine ukupnih plasmana vezano je za EURIBOR stope”, podvlače u NBS.

Sređivanje domaćih stopa

Dok u svetu traje reforma kamatnih stopa, NBS je radila na usklađivanju domaćih repernih stopa za zahtevima EU. 

Narodna banka Srbije od januara 2008. godine preuzela administriranje stopom BEONIA (stopa na prekonoćne međubankarske pozajmice na domaćem tržištu), od kada izračunava i objavljuje ovu stopu, "na osnovu stvarnih transakcija, po jasno utvrđenim pravilima, što je u skladu sa osnovnim principima BMR regulative kojim se zahteva tačnost i integritet ovih stopa”. 
 
Iz centralne banke podsećaju da se u procesu evrointegracija, (Poglavlje 9 finansijske usluge) Srbija obavezala da će reperne  stope na domaćem finansijskom tržištu, kao što su BELIBOR stope (stope na međubankarske dinarske pozajmice dužih ročnosti) uskladiti sa relevantnim direktivama EU.

Administratori BELIBOR stopa (ACI Srbija i Udruženje banaka Srbije) su zajedno sa Narodnom bankom Srbije, početkom 2018. godine, revidirali pravila za utvrđivanje BELIBOR-a svih ročnosti, usklađujući ih na taj način sa IOSCO principima. 
 
Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti ovu dinamiku, i nastojati da u okviru svojih nadležnosti, doprinese tranziciji finansijskih proizvoda, praksi i ugovora na nove kamatne stope, pri čemu ni u jednom trenutku neće biti dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, navode u NBS.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara