Foto: Pexels

Banke spremne da se uključe u rešenje problema kredita u švajcarskim francima

Foto: Pexels
Svesni problema s kojima se građani suočavaju, podržavamo inicijativu za rešavanje pitanja kredita indeksiranih u švajcarski franak i spremni smo da se uključimo u pronalaženje optimalnog rešenja u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, saopšteno je iz Upravnog odbora Udruženja banaka Srbija nakon današnje vanredne sednice.

Udruženje je izdalo ovo saopštenje povodom najavljene spremnosti najviših državnih organa Republike Srbije da se uključe u rešavanje problema otplate kredita u švajcarskim francima.

Oni su naveli da su banke ugovarale valutnu klauzulu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o deviznom poslovanju, kao i podzakonskim propisima koje donosi Narodna banka Srbije.

"Ugovori koje su banke zaključivale sa svojim klijentima, otplatni planovi, svi bitni elementi ugovora, kao i izveštaji o stanju otplate kredita, uvek precizno i transparentno navode visinu obaveze klijenta u stranoj valuti na koju obaveza glasi. Ovakvo postupanje je u skladu sa propisima o primeni valutne klauzule. Time su ispoštovani principi jednakosti uzajamnih davanja, savesnosti i poštenja, čiju primenu nalaže Zakon o obligacionim odnosima", navodi se u saopštenju. 


Promena vrednosti kursa švajcarske valute pogodila je i banke jer su i one morale da se zaduže u ovoj valuti da
bi mogle da je dalje plasiraju preko ovih kredita svojim klijentima. I u toj činjenici vidimo poštovanje prethodno navedenih principa.

Uvažavajući finansijski položaj svojih klijenata, banke su tokom 2009, 2011, 2013. kao i tokom 2015. godine nudile svojim klijentima konverziju ovih kredita u kredite indeksirane u evro, naveli su. 

"Takođe, postupajući po Odluci Narodne banke Srbije od 2015. godine, banke su klijentima nudile tom odlukom propisana četiri modela rešavanja problema ovih kredita. Nažalost, iz različitih razloga, uključujući pre svega
intenzivnu kampanju protivljenja bilo kakvom dogovoru sa bankama, ovi pokušaji nisu u dovoljnoj meri dali željeni efekat", navodi se u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara