Besplatni advokati najviše za porodične probleme

Pexels, Vera Arsić

Od početka primene zakona o besplatnoj pravnoj pomoći najviše ljudi koristilo je ovu mogućnost u oblasti porodičnih odnosa, pre svega razvoda, izdržavanja, nasilja u porodici i održavanja kontakta sa decom, navode Novosti. 

Ređi su bili slučajevi gde se radilo o okrivljenima za lakša krivična dela koja nisu obuhvaćena odbranama po službenoj dužnosti i prekršaji za koje su predviđene zatvorske kazne. 

Za prvih pet meseci od primene ovog zakona besplatnog advokata dobilo je 286 građana. 

Pravo na ovu uslugu imaju korisnici socijalne pomoći ili dečijeg dodatka kao i oni čija su primanja toliko mala da bi morali da dobiju socijalnu pomoć kada bi sami plaćali advokata. U grupi oni koji imaju pravo na pro bono advokata su i deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima, organizovanog kriminala ili terorizma kao i azilanti i izbeglice. 

Međutim, postoje i određeni problemi u primeni ovog zakona u više od 40 opština i gradova jer još uvek nemaju službenike nadležne za vršenje trijaže odnosno koji bi procenili da li građanin ima pravo na ovu uslugu. 

Besplatna pravna pomoć besplatna je samo za građane. Finansira je lokalna samouprava 50 odsto, a preostalih 50 odsto se plaća iz republičkog budžeta. U registru advokata koji pružaju besplatnu pravnu pomoć nalazi se 3.960 branilaca. 

Napredak u karijeri ide uz razvod, ali samo za žene

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara