FOTO: BIP

BIP kod Mostarske petlje se ruši, grade se stanovi

FOTO: BIP
Kompleks Beogradske industrije piva (BIP), koji se nalazi pored Mostarske petlje, trebalo bi da bude iseljen.

Na toj lokaciji u planu je gradnja komercijalnih sadržaja.

Sve ovo se navodi u Planu detaljne regulacije, dostupnom zainteresovanim građanima na javnom uvidu. 

Prostor o kome je reč oivičen je Bulevarom vojvode Putnika koji se stapa sa Kneza Miloša, zonom Mostarske petlje, koridorom auto-puta i zonom železničkog čvora Beograd centar. 

Cilj izrade plana, kako se navodi u dokumentaciji, jeste formiranje novog gradskog centra uz stanicu Prokop, stvaranje uslova za razvoj komercijalnih delatnosti, kao i transformacija stare Vajfertove pivare iz 1873. godine zarad industrijskog turizma. Od prvobitnog kompleksa sačuvan je podrum za smeštaj piva i Vajfertova kuća u Bulevaru vojvode Putnika 5. Navode i da tradicija proizvodnje pića od hmelja može da se nastavi uz racionalizovan obim proizvodnje. Područje obuhvaćeno planom deo je zone novog gradskog centra koji bi trebalo da se formira između auto-puta, Bulevara kneza Aleksandra, Ulice vojvode Putnika i Dragana Mancea.

Ograničenja plana su formiranje kompleksa Specijalne bolnice, proširenje kapaciteta i odvajanje kompleksa Rudo u cilju rešenja imovinskopravnih odnosa. Problem je i sanacija klizišta u kompleksu Rudo. Prema planu, trebalo bi da budu izgrađene još dve nove jednosmerne saobraćajnice, od kojih će jedna povezati Prokop sa auto-putem, pišu Večernje novosti.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara