Budžetski deficit 114 milijardi dinara za prva četiri meseca

Foto: Pixabay

U prva četiri meseca 2020. godine ostvaren je deficit republičkog budžeta u iznosu od 114 mlrd dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

 Prihodi su ostvareni u iznosu od 379,8 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 493,8 mlrd dinara. Samo u aprilu deficit je iznosio 67,1 mlrd dinara.

U aprilu su naplaćeni prihodi u iznosu od 83,5 mlrd dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 74,6 mlrd dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 42,5 mlrd dinara i akciza u iznosu od 18,3 mlrd dinara. 

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 7,8 mlrd dinara. Priliv donacija u aprilu iznosio je 1 mlrd dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 150,5 mlrd dinara. Rashodi za zaposlene, u aprilu, su iznosili 25,1 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 75,8 mlrd dinara. Subvencije su iznosile 10,3 mlrd dinara, a socijalna zaštita 10,2 mlrd dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – april ostvaren je fiskalni deficit u iznosu od 109,2 mlrd dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 55 mlrd dinara.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara