FOTO: NE

Fiskalni savet Srbije:

Budžetski suficit u 2018. oko 35 milijardi dinara

FOTO: NE

Fiskalni savet Srbije procenjuje da će budžetski suficit u 2018. iznositi oko 35 milijardi dinara ili 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i da se javni dug približava bezbednijoj zoni od 50 posto BDP-a – delom zbog boljih fiskalnih rezultata, ali još više zbog velike revizije privrednog rasta naviše.

"Fiskalna kretanja u 2018. godini su povoljna, ostvariće se suficit u budžetu, a dug se približava dozvoljenoj granici. Zato je pravi trenutak da se budžet i politika Vlade okrene velikim izazovima koji preostaju, a to su nizak privredni rast i uređenje javnih finansija", izjavio je predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović na konferenciji za novinare.

Predstavljajući izveštaj pod nazivom Fiskalna i ekonomska kretanja u 2018. i preporuke za budžet 2019, Petrović je rekao da će Vlada u 2019. imati na raspolaganju dodatnih 450 miliona evra, što je jedan odsto BDP-a, koje bi trebalo da upotrebi za stimulisanje privrednog rasta.

Naime, prema mišljenju Fiskalnog saveta odgovarajući budžetski plan za 2019. je deficit od 0,5 odsto BDP-a, što će, kako se ocenjuje, osloboditi 400-450 miliona evra za povećanje javnih investicija i smanjenje poreskog opterećenja rada.

Slobodna sredstva u budžetu za 2019. godinu trebalo bi iskoristiti za stimulisanje privrednog rasta i za uvođenje uređenog sistema u javnim finansijama, kao što je penzijski sistem i sistem zarada zaposlenih u javnom sektoru, ocenjuje Fiskalni savet.

"Polovinu tih sredstava treba upotrebiti za povećanje javnih investicija, jer one značajno utiču na porast ekonomskog proizvoda zemlje, a preostalu polovinu za smanjenje poreskog opterećenja privrede", dodao je Petrović.

Ukoliko bi se, kako objašnjava, cela ta polovina od preko 200 miliona evra iskoristila za smanjenje opterećenja na zarade, nivo zahvatanja na teret poslodavaca bi se smanjio sa aktuelnih 63 na 60 posto.

Fiskalni savet je mišljenja i da bi sledeće godine trebalo trajno da se uredi način povećanja i uređivanja penzija, i da se uvede pravilo indeksacije penzija, koje je nedavno donetim zakonom otklonjeno.

Takođe, smatraju da je učešće javnih investicija u BDP-u potrebno i moguće povećati u 2019. na oko četiri posto BDP-a.

Fiskalni savet preporučuje delimično ukidanje zabrane zapošljavanja i ciljano zapošljavanje, napominjući da je za pet godina u Srbiji 18.000 zaposlenih manje i da nema previše ukupno zaposlenih u državnom sektoru.

Kako napominju, zabrana zapošljavanja je za posledicu imala rast privremeno-povremenih i sličnih angažmana i narušavanje strukture zaposlenosti, pri čemu su "hronični i nedopustivi manjkovi u nekim sektorima, kao što su zdravstvo, Poreska uprava, ekologija, pristupanje EU u poljoprivredi".

U publikaciji se ističe da je neophodno konačno završiti analize i sistematizacije radnih mesta, kao i da u 2019. treba zapošljavati jednog radnika na svakog otišlog, odnosno da stopa zamene bude u srazmeri 1:1, a ne 1:5 kao do sada.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara