Decenija inicijative Principi poslovanja i prava deteta

U organizaciji UNICEF-a u Srbiji obeležena je desetogodišnjica od uspostavljanja inicijative Principi poslovanja i prava deteta, koje zagovaraju UNICEF, Globalni dogovor Ujedinjenih nacija i Save the Children. Principi pružaju kompanijama konkretne smernice o tome kako da spreče negativni uticaj na prava dece i kako da podrže njihov napredak na radnom mestu, tržištu, u zajednici i … Nastavi sa čitanjem Decenija inicijative Principi poslovanja i prava deteta