Neki su kupovali luksuzne automobile FOTO: Pexels

Nova uredba Vlade

Direktori će morati da objasne zašto kupuju službene automobile

Neki su kupovali luksuzne automobile FOTO: Pexels
Vlada je uredbom ograničila troškovnik u firmama koje dobijaju pare iz budžeta – kupovina službenih automobila moraće da bude obrazložena.

Gubitaši neće moći da budu donatori i sponzori.

Zaposleni u javnim preduzećima dobiće dogodine povišicu plata pet odsto, ali će istovremeno njihovi rukovodioci morati da stegnu kaiš i polože račune za svaki potrošeni dinar. 

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za 2019, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja do 2021. godine, date su im smernice za poslovanje u narednom periodu. 

Prema tom dokumentu, u koji je Politika imala uvid, javna preduzeća moraće da opravdaju i detaljno obrazlože svaku javnu nabavku. Posebna pažnja posvećena je kupovini službenih automobila. Od direktora se traži da racionalno planiraju nabavku vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika, procenjene vrednosti vozila, ali i da obrazlože zbog čega je nabavka neophodna. 

O zloupotrebama službenih automobila u javnim preduzećima svojevremeno je javno govorio Dragoljub Simonović, nekadašnji direktor Železnica Srbije. Tvrdio je da se službenim automobilima voze i direktori i šefovi kabineta i sekretarice. Pojedini vozači su u radno vreme stavljali taksi table na službena kola i taksirali, pa je oglasio prodaju 103 automobila. Železnice sigurno nisu bile usamljeni slučaj. 

Vlada se posebno pozabavila i troškovima reprezentacije, sponzorstvima, donacijama i humanitarnim aktivnostima javnih preduzeća. Skrenuta im je pažnja da izdvajanja za takozvane posebne namene ne bi trebalo da premaše ovogodišnja, ali i da ih moraju detaljno objasniti. Gubitašima i javnim preduzećima, koja zbog lošeg poslovanja dobijaju novac iz državnog budžeta, zabranjeno je da dele donacije i sponzorišu bilo koga. 

Od direktora javnih preduzeća novom uredbom se traži da detaljno prikažu plan i dinamiku kapitalnih ulaganja, kao i investicionih ulaganja u naredne tri godin

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara