Foto: Pixabay

Država dodeljuje šest miliona evra za inovativna rešenja

Foto: Pixabay

Fond za inovacionu delatnost raspisao je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u vrednosti od šest miliona evra kroz programe ranog razvoja i saradnje nauke i privrede. Prijave za učešće podnose se putem veb-sajta Fonda za inovacionu delatnost do 31. decembra 2019. godine do 15 časova.

U okviru Programa ranog razvoja, Fond može dodeliti do 80.000 evra po projektu, s tim da Fond pokriva maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, za projekte koji traju do jedne godine.

Za program se mogu prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji, u većinskom privatnom domaćem vlasništvu i ne starija od pet godina, a po prvi put prijavu mogu da podnesu i timovi, koji će biti u obavezi da registruju preduzeće tek u slučaju da njihov projekat bude odobren za finansiranje.

Finansijska podrška za Program saradnje nauke i privrede iznosiće od 300.000 evra po projektu, a u njemu mogu da učestvuju konzorcijumi koje čini najmanje jedno mikro, malo ili srednje preduzeće osnovano u Srbiji u saradnji sa jednom javno akreditovanom naučno-istraživačkom organizacijom.

Fond će pokrivati maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta za mikro i mala preduzeća, odnosno 60% za srednja preduzeća. Projekti mogu trajati do dve godine, a trebaju da budu usmereni na stvaranje proizvoda, usluga ili tehnologija kroz primenjeno istraživanje i razvoj.

Od početka rada do danas, preko Fonda za inovacionu delatnost odobreno je 18.6 miliona evra za 122 inovativno-razvojna projekta, 330 inovacionih vaučera i 23 projekta transfera tehnologije. Na sve javne pozive podneto je više od 1.450 prijava inovativnih projekata.

PROČITAJTE JOŠ:

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara