Društvo za zaštitu ptica: Hitno zaustaviti seču šuma na Fruškoj Gori

Foto: Pixabay

Neophodno da se u potpunosti zaustavi višegodišnji proces seče šuma na Fruškoj gori, jer ugrožava brojne vrste životnjia, upozoravaju u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

"Najveću pometnju stvara činjenica da je pomenuta ostrvska planina najstariji nacionalni park u Srbiji i da uglavnom služi za ekonomsko iskorišćavanje," napominju u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 

Sečenjem šuma na području Fruške Gore krši se Zakon o zaštiti prirode i međunarodni propisi koje je Srbija potpisala i ratifikovala u parlamentu, navode predstavnici ovog društva.

Napominju da je u martu uveliko počelo gnežđenje ptica dupljašica i drugih šumskih vrsta, kao i da početkom aprila stižu ptice selice sa juga.

"Kako je to zaštićeno područje visoke kategorije, svi vlasnici i korisnici zemljišta moraju da se pridržavaju pravnih normi koje regulišu postojanje i korišćenje tog područja," napominju u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica.

Društvo smatra i da su šume na toj planini već duže vremena u "(ne)milosti NP Fruška Gora, a od skoro i Eparhije Sremske", kojoj je restitucijom vraćeno šumsko zemljište na Fruškoj Gori.

Napominje se da svi oni ljudi koji žele da prijave nelegalnu seču šume zbog ekonomskog iskrišćavanja mogu da se pozovu na članove 14. i 15 Zakona o zaštiti prirode.

"S obzirom da seča šume u potpunosti dominira kao aktivnost na prostoru Fruške gore, cilj postojanja ovog zaštićenog područja je upitan (pozivaju se na Član 30. Zakona o zaštiti prirode), a isto se može odnositi i na ekološku mrežu (pozivaju se na Član 39. Zakona o zaštiti prirode)", dodaje se u saopštenju. 

BUKA TERENSKIH VOZILA UGROŽAVA PTICE NA FRUŠKOJ GORI

Napominju i da je to posebno jasno naglašeno u Članu 71. istog zakona, jer on nalaže sprečavanje svih radnji koje utiču na narušavanje povoljnog stanja populacija divljih vrsta.

Tvrde da je sve ono što se poslednjih godina dešava upravo suprotno, kao i da ironično zvuči činjenica da bi nacionalni park trebalo da bude osnova za zaštitu zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta (prema Članu 48).

Društvo dodaje i da je prema članu 74. zabranjeno ugrožavanje i uništavanje strogo zaštićenih vrsta, kao i da pravna lica za za sve pomenute prekršaje mogu da budu kažnjena od 500.000 do 2.000.000 dinara.

Kako dodaju, prema članu 11. Zamona o zaštiti prirode, nadležni ministar može da ograniči ili trajno obustavi korišćenje prirodnih resursa, ako se ugrožava opstanak ugroženih vrsta.

Napominje se da Vojvodina ima manje od 5 odsto pokrivenosti šumama, kao i da je Srbija u vrhu zemalja sa nazagađenijem vazduhom na svetu. 

Među pticama duplašicama koje se gnezde na Fruškoj Gori, kako se navodi, nalaze se orao belorepan, šumska sova i gavran, a seča predstavlja direktno ugrožavanje njihovog gneždenja i razmnožavanja

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara