FOTO: Krov nad glavom

Efektiva: Izvršitelji i dalje bez odgovornosti za kršenje zakona

FOTO: Krov nad glavom
Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva saopštilo je da nacrt izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju ne omogućava da se dođe do lične odgovornosti izvršitelja kada krše zakon i etiku svoje profesije.

„Jasno je da će građani, kao i do sada, teško dolaziti do kažnjivosti izvršitelja, u okolnostima blage kaznene politike prema njima, a bez kažnjivosti nema odgovornosti," navodi se u saopštenju Efektive.

Udruženje dodaje da se nacrtom predviđa uvođenje novčanih kazni za građane koji solidarno sprečavaju iseljenja, dok se naglašava ovlašćenje izvršitelja da od policije zahteva da deluje protiv dužnika i drugih osoba koja ometaju ili sprečavaju izvršenje.

Dužnik i dalje neće moći da traži veštačenje vrednosti svoje imovine, dok osobe koje izvršitelj može da unajmi za taj posao ne moraju da budu licencirane za njega, pa i dalje postoji mogućnost da se dužnikove nekretnine prodaju jeftinije nego što vrede.

„Povrh svega, izvršenje se i dalje može nastaviti nakon prodaje jedine dužnikove nekretnine - radi naplate duga, preostalog ne zbog krivice izvršnog dužnika već zato što je cena nekretnine dramatično oborena prilikom procene i javne prodaje", navodi Udruženje.  


Efektiva pozdravlja to što je Ministarstvo pravde u nacrtu priznalo pravo građana na dom, što je pravila izvršnog postupka učinilo socijalno odgovornijim i što je ojačalo načelo srazmere, uz naglašavanje službene dužnosti javnih izvršitelja da vode računa o tom načelu.

Međutim, ovo Udruženje saopštava da više prava izvršitelja koje donosi predloženi nacrt odražavaju „surovu pravosudnu politiku".

„Uvodi se pravo izvršitelja da u prisustvu dva svedoka uđe u dužnikovu nekretninu bez njegovog prisustva – samo da bi potencijalni kupci razgledali nekretninu, pravo na zaračunavanje zakonske zatezne kamate na troškove postupka koji su određeni u izvršnoj ispravi, a svi preostali stari predmeti u sudovima prebacuju se sa sudova na izvršitelje, što uključuje i kamate koje su se nagomilale zbog nerada sudova," upozorava Efektiva.

To Udruženje je zatražilo da se nacrt poboljša, naročito izmenom regulative postupka za namirenje potraživanja komunalnih i srodnih usluga.

„Efektiva poziva Ministarstvo pravde da ne stavlja ovaj zakon u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, da javnu raspravu ne skraćuje i da u raspravu na okruglim stolovima uključi organizacije civilnog društva, što sada nije slučaj", navodi se u saopštenju. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara