FOTO:N1

EPS demantovao informacije Fiskalnog saveta

Fiskalni savet ne raspolaže tačnim podacima o zaradama u EPS-u

FOTO:N1

 

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije" demantuje izjavu Pavla Petrovića, predsednika Fiskalnog saveta, o tome da EPS nije umanjio zarade zaposlenih krajem 2014. godine i ističe da je ispoštovao sve mere Vlade Srbije i smanjio zarade zaposlenih za 10 odsto u 2015. godini. U suprotnom, EPS ne bi ni mogao da isplati plate, zbog mesečne kontrole Ministarstva finansija.

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović rekao je da je opravdano ukidanje polovine privremenog umanjenja plata od pet odsto u javnim preduzećima, ali ne i u Elektroprivredi Srbije (EPS) jer to državno preduzeće nije ni umanjilo neto primanja zaposlenih krajem 2014. godine, već je nastavilo da ih povećava narednih godina.

"EPS je istovremeno sa povećanjem plata smanjio investicije i one su manje od amortizacije", rekao je Petrović na konferenciji za novinare o oceni predloženog budžeta za 2019. godinu.

Dodao je da je loše poslovanje EPS-a u 2017. godini smanjilo stopu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) cele zemlje.

On je rekao da nije opravdano dodatno povećanje prosečnih zarada u toj kompaniji na skoro 90.000 dinara u narednoj godini i na oko 94.000 u 2020. godini i da ta sredstva treba usmeriti u investicije.

Fiskalni savet je sada, kao i ranije, izneo paušalne ocene o zaradama u EPS-u jer očigledno ne raspolaže tačnim informacijama. EPS dosledno primenjuje reformske mere i program fiskalne konsolidacije koji je usaglašen sa Vladom Srbije i međunarodnim finansijskim institucijama i to potvrđuju odlični rezultati poslovanja, kažu iz EPS-a.

Upravo zbog dobrih rezultata „Elektroprivrede Srbije" poskupljenje električne energije u Srbiji bilo je upola manje nego što je MMF zahtevao. EPS poštuje mere štednje Vlade Srbije i sve radi u skladu sa Generalnim programom poslovanja, koji je Vlada Srbije i odobrila.

Zarade u „Elektroprivredi Srbije" isplaćuju se u visini sredstava planiranih u Godišnjem programu poslovanja na koji je saglasnost dala Vlada Republike Srbije. Visina sredstava za zarade planirana je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i smernicama Ministarstva privrede za izradu godišnjih programa poslovanja.

Štaviše, Zakon o javnim preduzećima i Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, Ministarstvo privrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja kontrolišu EPS i prate isplate zarada svakog meseca.

EPS je u 2015. godini bio u obavezi da isplati ukupno 3,3 milijarde dinara na osnovu Posebnog kolektivnog ugovora, koji su potpisali sindikat i Ministarstvo rudarstva i energetike. Dodatnih 1,4 milijarde dinara su troškovi prijema u „TE-KO Kostolac" dela radnika angažovanih van radnog odnosa i preuzimanja u RB „Kolubara" zaposlenih iz preduzeća „Kolubara Usluge", neophodnih za stabilno odvijanje proizvodnje, što je odobrila Vlada Srbije. To su stvarni troškovi na osnovu kojih Fiskalni savet pogrešno zaključuje da EPS nije poštovao zakonske odredbe o smanjenju zarada.

Na taj način Fiskalni savet stavlja u nezavidan položaj i uskraćuje pravo, koje imaju svi zaposleni u javnim institucijama, za skoro 30.000 zaposlenih u EPS-u, koji u svim uslovima obezbeđuju stabilno snabdevanje električnom energijom za građane iprivredu Srbije.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Don Kihot

    Pa koje su tačne informacije o prosečnoj neto zaradi, ako nisu ove koje je EPS stavio u svoj finansijski izveštaj? Malo je besmisleno reći da nešto nije tačno, a ne reći šta je tačno...