Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

GIM potencijalno oštetio Namensku iz Trstenika za 1,6 miliona dolara

Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Kompanija GIM potencijalno je oštetila proizvođača oružja PPT Namenska iz Trstenika za 1,6 miliona dolara jer je prodavala oružje u inostranstvu po ceni većoj od ugovorene, a razliku, suprotno zakonu, nije isplatila Namenskoj, sledi iz izveštaja Državne revizorske institucije.

U izveštaju o reviziji poslovanja Namenske, objavljenom na sajtu DRI 31. decembra 2019., utvrđeno je da je kompanija GIM prodavala oružje ove trsteničke firme po cenama većim od cena iz komisionog ugovora, a tu razliku u prihodu nije isplatila proizvođaču. 

Kako je naveo revizor, prema Zakonu o obligacionim odnosima komisionar GIM je bio dužan da položi račun Namenskoj kao komitentu i da "preda sve što je primio po osnovu izvršenog posla za njegov račun”.

"Ako je posao zaključen po povoljnijim uslovima od onih određenih nalogom (komisionim ugovorom), sva tako postignuta korist pripada komitentu”, napisao je revizor. 

Balkanska istraživačka mreža BIRN objavila je 2018. i 2019. više istraživanja koja pokazuju da je kompanija GIM povezana sa ocem ministra policije Srbije, Brankom Stefanovićem, i da je bila povlašćena pri kupovini naoružanja od fabrike Krušik u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR.

Dokument koji dokazuje vezu oca Nebojše Stefanovića sa GIM-om novinarima je prosledio uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović, koji je zbog toga uhapšen 18. septembra 2019. i najpre odveden u zatvor u Beogradu, a onda vraćen u kućni pritvor, koji mu je ukinut 18. decembra.

Nova ekonomija poslala je pitanja GIM-u i Namenskoj iz Trstenika u vezi izveštaja državnog revizora, ali njihov odgovor nije stigao do objavljivanja ovog teksta.

U izveštaju se navodi da GIM nije dostavljao PPT Namenskoj obračune o komisionoj prodaji nakon obavljenog posla koji sadrže ugovore sa krajnjim kupcem, fakture GIM prema krajnjem kupcu kao i dokumentaciju o nastalim troškovima, nego je Namenska  prihode od prodaje obračunavala po fakturama koje je sama izdala GIM-u, a koje sadrže nižu vrednost od one po kojoj je oružje zaista prodato inostranom kupcu.

Trstenička kompanija fakturisala je GIM-u vrednost proizvoda u iznosu od 319,29 miliona dinara u 2017. i 2018. godini, navodi se u izveštaju DRI o poslovanju namenske fabrike iz Trstenika.

Međutim, fakturisana vrednost istih proizvoda od strane GIM-a prema inostranom kupcu iznosila je preko 479 miliona dinara u 2017. i 2018. godini, što je razlika od 159,7 miliona dinara, ili 1.640.560‬ dolara.

Zato je nalaz revizora bio da postoji rizik da Namenskoj nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predviđenih komisionim ugovorom. 

POLA MILIONA ZA AVION, MILION ZA JOŠ JEDNOG POSREDNIKA

Stvarnu vrednost posla DRI je utvrdio tokom postupka revizije poslovanja PPT Namenska, jer je nakon izrade nacrta izveštaja GIM 19. novembra dostavio Namenskoj obračun prodaje, datiran na 29. oktobar 2019. godine.

U prilogu tog dokumenta razlika od 1,6 miliona dolara prikazana je kao zbir troškova koje je GIM imao prilikom realizacije ugovora.

Tako GIM navodi da je u 2017. i 2018. godini potrošio ukupno 565.102 dolara za avio prevoz, 1.058.993‬ dolara na naknade za posredovanje i 16.471 dolara za prevoz u zemlji, osiguranje, carinjenje i slično.

DRI je utvrdio da su cene prevoza u zemlji, carina i ostalog od ukupno 16.471 dolara dokumentovane računima pružalaca tih usluga u Srbiji.

Međutim, cene usluga avio prevoza dokumentovane su fakturama kompanije Transport Planning Solutions iz Dubaija, koja je samo organizator avio prevoza, a pružalac usluga avio prevoza je drugo pravno lice, čije fakture za usluge avio prevoza nisu dostavljene, navodi DRI.

Naknada za posredovanje u inostranstvu prema posredniku TGT General Trading u ukupnom iznosu od 1.058.993 dolara odnosi se na ugovore između GIM-a i TGT-a iz 2016. i 2017. o traženju i dovođenju kupaca koji će pregovarati sa GIM-om u vezi zaključenja ugovora o prodaji robe proizvođača oružja i vojne opreme iz Srbije.

Ali iznosi ove prodaje iskazani na računima se "ne mogu dovesti u direktnu vezu” sa iznosima koje je iskazao GIM, jer "nije dokumentovan način na koji je određena visina ove provizije, kao ni način raspodele provizije po proizvođačima oružja”, navodi se u izveštaju DRI.

Takođe, ugovorima između PPT Namenske i GIM-a nije predviđena mogućnost da GIM zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknađuju iz postignute kupoprodajne cene.

TEŠIĆEVE FIRME

Osim GIM-a, kao posrednici u prodaji oružja PPT Namenske pojavljuju se Tehnoremont iz Temerina, u vlasništvu Petra Crnogorca, i firme Partizan Tech i Vectura Trans, povezane sa trgovcem oružja Slobodanom Tešićem, koji je na crnoj listi SAD.

Kako se navodi u izveštaju DRI, ove firme nakon izvršene prodaje robe nisu dostavljali Namenskoj dokument o obračunu prodaje, ugovore sa inostranim kupcima, fakture prema tim kupcima, dokumentaciju u vezi sa naplatom i troškovima prevoza, carina, osiguranja i slično.

Fakturisana vrednost proizvoda PPT Namenske koje su posrednici (komisionari) prodali u inostranstvu u 2018. godini iznosi ukupno 1.153.466.000 dinara, ili oko 9,8 milion evra.

Od toga je fakturisana vrednost robe koja je išla preko firme Partizan Tech 695.718.000 dinara, preko GIM-a 202.480.000 dinara, Vectura Transa 198.047.000 dinara i Tehnoremonta 57.221.000 dinara.

Svi komisionari, osim GIM-a, dostavili su dokumentaciju iz koje se vidi da su fakturisane cene proizvoda prodatih inostranom kupcu identične cenama u fakturama koje je PPT Namenska ispostavila komisionarima.

PPT Namenska ima obavezu da pošalje DRI izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilonosti, takozvani odazivni izveštaj, u roku od 90 dana počev od narednog dana od datuma uručenja izveštaja DRI.

Trstenička fabrika proizvodi vojni i civilni program, a vojni program obuhvata proizvodnju minobacača, ručnih bacača granata, vojnih vozila „Miloš", „Bofors" i slično, remont komponenti za avione „G4" i „Orao",delova za vojna vozila, izradu stajnih trapova i delova za avione i drugo.

PROČITAJTE JOŠ:

Otac Nebojše Stefanovića pravni savetnik GIM-a u Saudijskoj Arabiji

Filip Rudić

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Dr Darko

    Katastrofalna greška autora teksta, a naravno i urednika. Da li je moguće da autor nije ni toliko stručan da može da protumači izveštaj DRI? Da li će biti posledica po ovu dvojicu "eksperata" ili će biti izmenjen naziv medija, pa možda "Nova strina ekonomija". Potpuno sam razočaran!