Građani se u pandemiji zaduživali najmanje u poslednih 10 godina

Pexels

Obim novoodobrenih kredita stanovništvu u drugom tromesečju znatno je smanjen zbog pandemije. U aprilu realizovani su krediti u iznosu od svega 10,2 mlrd dinara, što je najniži iznos još od januara 2011, da bi se u maju i junu ovaj iznos postepeno povećavao, navodi se u najnovijem izveštaju o dinarizaciji Narodne banke Srbije. 

U drugom tromesečju realizovani su krediti u iznosu od 75,0 mlrd dinara, što je za preko četvrtinu manje nego u prethodnom tromesečju.

Kako se navodi, smanjenje je posebno bilo izraženo kod dinarskih kredita (za 21,3 mlrd dinara), a naročito kod gotovinskih kredita (za 30,0 mlrd dinara), kao najzastupljenije kategorije u okviru novoodobrenih kredita (sa 47%). 

I pored toga, dinarski krediti su i dalje dominantni u strukturi kredita stanovništvu (67,3%), mada je njihovo učešće manje nego u T1 (za 2,1 p.p.).

U drugom tromesečjnu smanjen je i iznos novoodobrenih valutno indeksiranih kredita stanovništvu (za 7,1 mlrd dinara), pri čemu se smanjenje najvećim delom odnosi na stambene kredite. 

Što se tiče ostalih kategorija kredita, u manjoj meri su povećani potrošački krediti (za 0,8 mlrd dinara), kao i ostali nekategorisani krediti (za 3,5 mlrd dinara), u okviru kojih se registruju krediti za obrtna sredstva i likvidnost odobravani u okviru garantne šeme preduzetnicima i poljoprivrednim gazdinstvima.

Pod uticajem dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike Narodne banke Srbije, kamatne stope na novoodobrene dinarske kredite privredi i stanovništvu nastavile su da se smanjuju i u posmatranom periodu su u proseku smanjene za 1,3 p.p., na 5,3%, što je njihov najniži nivo do sada. 

Kod stanovništva, smanjenje kamatnih stopa zabeleženo je kod svih kategorija kredita, a najviše kod ostalih nekategorisanih kredita (sa 7,6% na 5,6%). 

Kamatna stopa na najzastupljenije, gotovinske kredite, u proseku je smanjena za 0,1 p.p., na 9,4%, što je do sada najniži nivo.6

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara