Građani tuže banke zbog troškova obrade kredita, sudovima preti bolkada

Foto: Pixabay

Klijenti banaka koji tvrde da im je nezakonito naplaćena obrada kredita pravdu su potražili na sudu, a tim institucijama sada zbog masovnosti utuženja prete blokade. Narodna banka Srbije (NBS) i Udruženje banaka Srbije (UBS), sa druge strane, tvrde da se iz domaćih i EU zakona jasno vidi da li je naplata pravno valjana.

"Naknade za troškove obrade kredita obračunate su po zakonu i u skladu su odlukom Narodne banke Srbije o jedinstvenom načinu obračuna kamata, koja je doneta 2006, kao i sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga iz 2011. godine", kažu u UBS za Politiku.

U NBS dodaju da je članom 19. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga propisano da "obavezni elementi ugovora o kreditu i vrsta i visina svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da li su fiksne ili promenljive". 

Imajući to u vidu, navode da je iz tog zakona jasno da li su sporne naknade dozvoljene.

"Ni tim zakonom, ni propisima donetim na osnovu tog zakona nije propisano da banka dokazuje iznos i strukturu troškova, metodologiju za obračun naknada i slično, niti je NBS dala takvo tumačenje", tvrde u NBS.

KREDITNO ZADUŽIVANJE - KLJUČNA PITANJA I ODGOVORI

U centralnoj banci dodaju da isto važi i za propise koji su se primenjivali pre početka primene tog zakona, koji NBS ne može da komentariše. 

"S druge strane, treba uzeti u obzir i bogatu praksu suda pravde EU u vezi s ovim pitanjem, posebno imajući u vidu da je zaštita korisnika finansijskih usluga uređena u skladu sa direktivama EU", kažu u Narodnoj  banci Srbije.

Smatraju da bi sudovi koji donose presude trebalo da objave koliki je udeo troškova postupka u vrednosti predmeta spora i napominju da nikada nisu zauzeli stav da banke nemaju pravo na naknadu obrade kredita, jer bi to moglo "izazvati rizike po stabilnost finansijskog sistema".

Dodaju i da "tvrdnje pojedinih zaštitnika potrošača da banka sama treba da plati taj iznos dovele bi do toga da banka taj trošak uračuna u kamatnu stopu", što bi dovelo do veće cene za klijente.

KLIJENTI NASTAVLJAJU SA TUŽBAMA, SUDOVI PRED BLOKADOM

Sa druge strane, sa bankarima se ne slažu pojedini klijenti, koji bez obzira na to što, kako tvrde, nemaju velike koristi od utuženja banaka, "ne praštaju nezakonitu obradu kredita".

"Prvo nam naplaćuju najveće kamate u Evropi, a još preko toga ti naplate neki trošak obrade koji je nezakonit, neustavan, kako god hoćete, tako da nema smisla”, ističe za RTS Dušan Marković, jedan od podnosilaca tužbe protiv banaka.

U Osnovnom sudu u Jagodini kažu da je ove godine špdneta 191 tužba građana protiv više banaka, a u 22 predmeta postupak je okončan presudama u korist građana, dok u korist banaka nije doneta ni jedna presuda.

"Svi sudovi svih nivoa u Srbiji su u ozbiljnoj opsadi zbog ovih predmeta. Građani imaju pravo da svoje pravo zaštite pred sudom, ali sud je to pitanje rešio, sada treba naći pogodan način da se prevaziđe ova situacija blokade rada sudova", naglašava Ivana Josipović iz Udruženja sudija i tužilaca.

Banke sa druge strane kažu da nema pravnog osnova za tužbe i često se žale drugostepenim sudovima.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • aca

    obrade kredita i ''praćenje'' kredita je magla koju prodaju ovi sto im je država dozvolila da otvoreno zelenaše !!!