Vesić obilazi radove na izgradnji vodovoda u Barajevu FOTO: YT PrintScreen

Grad Beograd postaje vlasnik komunalne mreže

Vesić obilazi radove na izgradnji vodovoda u Barajevu FOTO: YT PrintScreen
U javnoj svojini grada Beograda ubuduće će biti komunalna mreža na teritoriji grada Beograda, kao i opštinski putevi, nekategorisani putevi, ulice koje nisu deo autoputa ili državnog puta, trgovi i javni parkovi, predviđeno je zakonom o izmenama i dopunama zakona o glavnom gradu. 

U svojini grada će biti i nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava koje koriste organi i organizacije grada Beograda; kao i stvari u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja imaju gradske opštine, mesne zajednice na teritoriji grada Beograda, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač grad Beograd;

Kako se navodi u obrazloženju izmena, komunalne mreže na teritoriji grada mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti, čiji je osnivač grad Beograd, odnosno kome je grad Beograd poverio obavljanje te delatnosti, a grad Beograd po osnovu ulaganja stiče udele ili akcije u javnim preduzećima i društvima kapitala i prava po osnovu tih akcija, odnosno udela.

Statutom grada može se predvideti da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara