FOTO: Nov ekonomija

I Poreska uprava Srbije koristi veštačku inteligenciju

FOTO: Nov ekonomija

Poreska uprava Srbije je zajedno sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada započela novi način obrade velikih skupova podataka kojima raspolaže. Imajući na umu da su kapaciteti Poreske ograničeni i da nema dovoljno isnspektora, ideja je da se na osnovu analize rizika ciljano ide u kontrole i ostvari bolji rezultat od nasumičnih inspekcija.

Idući ovim tragom, Takozvana "big data”, analiza velikih baza podataka, uz primenu veštačke inteligencije i pravljenja algoritama trebalo bi da omogući  analizu ponašanja pojediničnih poreskih obveznika. 

Ukoliko bi ponašanje neke firme odstupalo od uobičajenih parametara, u Poreskoj upravi bi se upalila crvena lampica i tu firmu bi posetio inspektor.

Kako je ranije rekla direktorka Poreske uprave Dragana Marković, analiza rizika već daje rezultate. 

U 2018. godini izvršeno je ukupno 13.281 terenskih kontrola, skoro 5.000 manje nego u 2017. godini kada je izvršeno 18.000 terenskih kontrola, a istovremeno su utvrđeni veći novootkriveni prihodi i to za 61 odsto u odnosu na 2017. 

Obračunati novootkriveni prihodi u 2018. godini iznosili su oko 26,3 milijardi dinara i najviše se odnose na PDV (10,12 milijarde dinara), porez na dobit (5,47 milijardi dinara), poreze i doprinose po odbitku (5,2 milijarde dinara) i akcize (4,2 milijarde dinara).

PROČITAJTE JOŠ: U KOJU ĆETE FILIJALU: OD DANAS NOVA MREŽA PORESKE UPRAVE

NED


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara