FOTO: Nova ekonomija (Dragan Milošević)

Imovina Beograda ubuduće u pola cene

FOTO: Nova ekonomija (Dragan Milošević)

Zgrade, stanovi i infrastruktura u javnoj svojini Grada Beograda  ubuduće će moći da se prodaju gotovo upola cena. 

Naime, kako su nedavno odlučile gradske vlasti, u slučaju da se nepokretnost u  javnoj svojini grada Beograda ne proda u postupku javnog oglašavanja, početna procenjena vrednost se može umanjiti i na 80% početne procenjene vrednosti po kojoj će se nastaviti prodaja.

U slučaju kada se nepokretnost ne otuđi po toj nižoj ceni, početna procenjena vrednost nepokretnosti može se ponovo umanjiti na 60% početne procenjene vrednosti, predviđeno je Odlukom o izmenama i dopunama odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda.

Nepokretnosti Grada na koje se odnosi ova odluka su: službene zgrade, poslovne zgrade i poslovni prostor, stambene zgrade, stanovi iz otkupa, garaže i garažna mesta, nepokretnosti za reprezentativne potrebe, dobra u opštoj upotrebi i objekti infrastrukture u javnoj svojini Grada Beograda.

PROČITAJTE JOŠ:

KONAČNO KREĆE IZGRADNJA PROKOPA?

GRADSKO PREDUZEĆE ZA METRO TROŠI PARE NA PLATENovu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara