Inspektori će ubuduće bez naloga moći da proveravaju radnje

Inspektorima ubuduće neće biti potreban nalog i neće morati da se legitimišu na ulasku u neku trgovinu radi provere da li ona izdaje fiskalne račune.

Inspektori će moći kao "tajni kupac" lično da se osvedoči da li će za robu koju je "pazario" dobiti račun i to je jedna od novina predviđenih Izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, o kojem je javna rasprava nedavno okončana. 

U toku je usklađivanje zakona sa pristiglim primedbama, nakon čega će biti poslat vladi na razmatranje, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. 

Novine koje Zakon o inspekcijskom nadzoru donosi su između ostalog, uvođenje mešovitog inspekcijskog nadzora u preduzećima, zajedničko obavljanje inspekcijskih poslova, firmama će se dati mogućnost da priznaju prekršaje, što je, navode, model koji je već zaživeo kod saobraćajnih prekršaja, a omogućava blaže sankcije. 

Kada je reč o izmenama zakona koje se tiču samoinicijativnog prijavljivanja prekršaja u "sopstvenim redovima", dosadašnja mogućnost da kompanije pozovu inspektore u savetodavnu posetu biće proširena. 

Firme će, nakon usvajanja izmena i dopuna, moći same da se jave inspektoru i kažu da su napravile prekršaj. 

"To znači da će inspektor moći da im naloži pripremu plana i da im pomogne da poslovanje usaglase sa propisima", dodaju u ministarstvu. 

U slučaju osnovane sumnje da lice obavlja delatnost kao neregistrovani subjekat, ili da ne izdaje račun, može se koristiti, radi dokazivanja, "prikrivena kupovina" i to ako se na drugi način ne mogu obezbediti potrebni dokazi, ili bi to bilo značajno otežano. 

"Prikrivena kupovina se obavlja bez prethodnog obaveštavanja i predočavanja nadziranom subjektu službene legitimacije i naloga za inspekcijski nadzor, a ovaj mehanizam prepoznaje zakonodavstvo u drugim, razvijenim državama i oruđe je u rukama inspektora u borbi sa nesavesnim privrednicima", kažu za Tanjug u ministarstvu. 

Takođe, kada izmenjen zakon stupi na snagu, nakon glasanja narodnih poslanika u Skupštini, lokalne samouprave u Srbiji moći će da sporazumom urede zajednički rad više inspekcija na lokalu. 

Kako ističu u resornom ministarstvu, biće uveden institut "Subjekt od poverenja", a cilj je, kažu, da se fokus inspekcija sa kažnjavanja pomeri na podršku poslovanja preduzeća. 

"Status 'subjekta od poverenja' namenjen je preduzećima koja su se dokazala visokim standardima poslovanja i poštovanjem propisa, što će u praksi značiti da ih najmanje četiri godine inspekcije neće posećivati u redovnim kontrolama, ali će ti privredni subjekti biti dužni da obavljaju samoprovere i inspekcijama dostavljaju izveštaje o rezultatima". 

Predloženo je da primena ove novine počne dve godine nakon usvajanja zakona, dodaju u ministarstvu. 

"Potrebno je vreme da se primene metode i instrumenti za procenu rizika u okviru platforme e-Inspektor, potrebno je vreme da se, na osnovu procene rizika, stvori baza podataka o 'dobroj' i 'lošoj' privredi". 

Upozoravaju da se preduzećima, ukoliko zloupotrebe ovaj status, on može trajno oduzeti.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara