Izvršitelji ubuduće prodaju oduzeto putem eAukcije

Foto: Pixabay

Prodaja imovine oduzete u postupku izvršenja će se od 1. marta obavljati putem interneta, odnosno preko portala elektronskog javnog nadmetanja, navodi se u propisima objavljenim u Službenom glasniku.

U novom pravilniku koje je donelo Ministarstvo pravde se definiše kako će funkcionisati elektronska prodaja pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku i elektronske oglasne table.

U tom ministarstvu su ranije najavljivali da će novi sistem prevazići postojeće probleme nepreglednosti fizičkih oglasnih tabli, kao i da će uvećati transparentnost čitavog postupka.

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani elektronski potpis koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikovanog tela.

Trošak registracije plaća se prilikom registracije u skladu sa tehničkim uputstvom, a sama registracija traje godinu dana.

Tehničko uputstvo za korišćenje portala elektronskog javnog nadmetanja ministarstvo biće naknadno objavljeno na internet stranici portala.

Korisnicima koji pristupaju portalu elektronskog javnog nadmetanja će biti vidljivi podaci o predmetu prodaje i najvećoj datoj ponudi a okončana elektronska javna nadmetanja, kao i podaci o predmetu prodaje, početnoj ceni i trenutno najvećoj ponudi za nadmetanja koja su u toku.

Aukcije će se održavati radnim danom i trajeaće najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova. Vreme za davanje ponuda će trajati najviše četiri časa.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka tog vremenskog roka, vreme trajanja nadmetanja se produžava za još pet minuta.

Portal elektronskog javnog nadmetanja će automatski svim ponuđačima, osim onog čija je ponuda u tom trenutku najveća, ponuditi opciju davanja ponude uvećane za licitacioni korak, obzirom da se u toku aukcije mogu dati samo ponudu koja je uvećana za unapred određeni licitacioni korak.

Proverite na eTabla da li će vas posetiti izvršitelj nova ekonomija

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • DA LI

    neko ima srca da kupi nečiju muku?