Još 250 miliona dinara iz budžeta za kašnjenje presuda privrednih sudova

Foto: Pixabay

Vlada Srbije dodeliće još 250 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi privrednim sudovima, "za isplatu novčanog obeštećenja stranaka za utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku".

Odluku je potpisala premijerka Ana Brnabić, a rešenje objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije.

Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se u ekonomsku klasifikaciju 483, "Novčane kazne i penali po rešenju sudova", a o realizaciji rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara