Kako će poreznici kontrolisati samostalnost preduzetnika

Foto: Pixabay

Poreska uprava Srbije je objavila vrlo detaljno Uputstvo za tumačenje kriterijuma Testa samostalnosti za preduzetnike     na 90 strana koji bi trebalo da se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

Samo dva od devet kriterijuma iz testa samostalnosti su strogo formalna za potrebe testiranja, kriterijum 7 koji govori o postojanju ili nepostojanju klauzule o uobičajenom poslovnom riziku, i kriterijum 8 koji govori o postojanju ili nepostojanju klauzule zabrane konkurencije. Sve ostale kriterijume utvrđivaće poreski inspektor sa širokim prostorom za diskreciono tumečenje činjenica "na terenu".

Inspektor ima pravo uvida i u mejl prepisku paušalca i klijenta.

Veliki broj domaćih preduzetnika i IT-ijevaca je u procesu donošenja zakona izražavao bojazan da će se novim propisima biznis učiniti manje konkurentnim u odnosu na region.

Digitalna zajednica, organizacija koja je nastala kao odgovor na navedene poreske izmene, saopštila je da su neke njihove sugestije usvojene, ali da u konačnoj verziji zakona "ipak nije odgovoreno na sva njihove zahteve i pitanja".

"Jedan od glavnih problema na koje je ukazano jesu nedovoljno definisani kriterijumi testa, za koji verujemo da daje isuviše slobode za tumačenje i uvodi nesigurnost u poslovanje domaćih privrednih subjekata (i preduzetnika i kompanija koje sa istima sarađuju). Kako ne postoji mogućnost da preduzetnik na početku svog poslovanja bude siguran u kojoj meri ispunjava test, kao ni bilo kakva garancija državnih institucija s kojom bi preduzetnik mogao da posluje bez bojazni da će postojati različito tumačenje stavki testa, smatrali smo da treba na neki način obezbediti manju neizvesnost", navodi se u saopštenju.

Jedna od tačaka koja je izazivala najviše nedoumica bio je prvi kriterijum, a koji glasi "Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru". 

Država je i u pojašnjenjima navela da je teško odrediti "tačan, pa i okvirni broj radnih časova određene učestalosti da bi se sa sigurnošću tvrdilo da postoji određeno radno vreme nesamostalnog preduzetnika", kao i da će ispunjenje ili neispunjenje ovog kriterijuma u praksi zavisiti "od slučaja do slučaja".

U svim pojašnjenjima kriterijuma, država je poreskim inspektorima omogućila više načina za utvrđivanje samostalnosti, a dala im slobodu da ih po svom nahođenju biraju, zbog čega su preduzetnici i ranije upozoravali da im se omogućava preveliko diskreciono pravo da nekome razrežu porez.

Poreska je objasnila da je prvi kriterijum testa samostalnosti postavljen alternativno, odnosno da je dovoljno da jedan od dva pod-kriterijuma bude ispunjen da bi se smatralo da je kriterijum 1 ispunjen.

Druga najčešća tačka sporenja ticala se dužine angažovanja i glasila je "Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa". 

Ukoliko je ugovor o angažovanju zaključen na neodređeni vremenski period pri čemu je preduzetnik konstantno ili redovno/kontinuirano na raspolaganju nalogodavcu, a preduzetnik pet kalendarskih meseci izdaje fakture za svoj rad u tom periodu, poreski inspektor će smatrati da je kriterijum 9 ispunjen, navodi se u pojašnjenju.

To znači da preduzetnici, ako žele da ne "padnu" na ovom kriterijumu, više ne mogu da na neodređeno ili višemesečni period potpišu ugovor po kom bi bili u obavezi da nalogodavcu budu  na raspolaganju, shodno hitnosti posla.

Od devet kriterijuma po kojima će država ocenjivati da li je preduzetnik koji radi kao podizvođač za drugu kompaniju samostalan ili ne, će se ubudući razrezivati visina poreza. 

Test samostalnosti uveden je Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, a preduzetnici koji padaju test samostalnosti, a do početka marta nistu otvorili DOO-a ili se zaposlili, pri kontroli poreskog inspektora plaćaju veći porez i doprinose na prilive koji stignu nakon tog datuma.

Ranije je najavljeno da će u slučaju da test padnu, odnosno pozitivno odgovore na pet od devet pitanja, preduzetnici odnosno poslodavci plaćati pun iznos poreza, kao na standardni ugovor o radu. 

U nedavno objavljenom dokumentu se navodi i da će utvrđivanjem nesamostalnosti kroz test sve prihode ostvarene u tom odnosu država oporezujivati kao "drugi prihod", čime se poreska stopa povećava sa dotadašnjih 10% na novih 20%, pri čemu se povećava i osnovica na kojuse poreska stopa primenjuje, ali i osnovica doprinosa za obavezno socijalnoosiguranje.

Pored toga, nalogodavcu se naplaćuja i zatezna kamata na ovako utvrđen poreski dug.

Kako bi smanjila pritisak na IT industriju, država je predvidela poreske olakšice za ljude koji od 2020. godine zasnuju radni odnos, koje će u naredne tri godine postepeno smanjivati. Država je ranije objasnila da će videti kako će postupiti nakon perioda od tri godine.

Nova ekonomija će u narednim danima detaljno pisati o ovim kriterijumima.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara