FOTO: Pixabay

Kijamet na auto-putu: Evo šta nadležni moraju da urade

FOTO: Pixabay

Radovi na urgentnom održavanju javnog puta u slučaju elementarnih nepogoda, ili vanrednih okolnosti izvode se u toku trajanja kao i nakon prestanka nepogode ili nepredviđenog događaja.

Novim pravilnikom o vrsti radova i načinu izvođenja radova na urgentnom održavanju javnog puta predviđeno je da se tokom vanrednih okolnosti: 

- postavi privremena saobraćajna signalizacija; 
- ukloni materijal koji je nanet na put (materijal iz osulina i klizišta, rasuti materijal iz transportnih sredstava, hemijski i drugi opasni materijali, nanosi snega i leda, ostaci havarija, i sl.);
- osposobi sistem za odvodnjavanje puta;
- izradi i postavi privremeni oslonac putnih objekata kada je ugrožena nosivost temelja ili stubova objekta;
 - izrade i postave privremeni mostovi ili pontoni;
- postavi privremena ograda na putnim objektima;
- delimično ili potpuno obnovi kolovozne konstrukcija;
 - izrade privremene komunikacije (devijacija, obilaznica) za uspostavljanje saobraćaja kada je saobraćaj u prekidu, a nije moguće izvoditi radove na osnovnoj trasi puta;
- izrade privremeni nasipi za usmeravanje vode;
- izrade privremeni potporni zidovi;
- ukloni ograda i druge prepreke 
- postavi ograda

Posle prestanka elementarnih nepogoda, vanrednih i nepredviđenih okolnosti obavlja se vanrednog pregleda javnih puteva, putnih objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta.

Zatim, vrše se predistražni i istražni radovi – laboratorijska i terenska istraživanja;
Pravilnik predviđa i izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetan i bezbedan saobraćaj i čuva upotrebna vrednost javnog puta.

U slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje učesnika u saobraćaju, zatvara se deonica javnog puta na kojoj je onemogućena prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja, u skladu sa propisima kojima se uređuju javni putevi i bezbednost saobraćaja na putevima.

PROČITAJTE JOŠ: ZAŠTO SU PUTEVI U EMIRATIMA NAJBOLJI NA SVETU

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara