FOTO:Pixabay

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula postupak protiv MasterCard-a

FOTO:Pixabay

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica protiv društava MasterCard Incorporated.

Komisija je postupak pokrenula po službenoj dužnosti.

Komisija je, kako je navela u saopštenju, osnovano pretpostavila da Masterkard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje su u proseku nekoliko puta veće od onih koje banke u sistemu Masterkarda primenjuju najranije počev od 2005. godine.

Time se ograničava konkurencija među bankama u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguće je da utiče negativno i na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Srbije.

Pozivaju se svi koji raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu biti od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja u tom postupku da ih dostave Komisiji za zaštitu konkurencije na adresu Savska br. 25/IV, Beograd, navedeno je u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara