FOTO: Pexels

Lekari opšte prakse nespremni za mentalne poremećaje

FOTO: Pexels

Lekari opšte prakse u Srbiji nedovoljno znaju o lečenju mentalnih poremećaja, ali ni država ne izdvaja dovoljno novca za službe za mentalno zdravlje, samo su neke od slabosti ovog sistema. 

Kako se navodi u Programu o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2019-2026. godine koji je pre nekoliko dana usvojila Vlada Srbije, mali je broj  udruženja koja se bave mentalnim zdravljem, a o fondovima za mentalno zdravlje najčešće odlučuju ljudi koja se ne bave zaštitom mentalnog zdravlja.

Primećeno je i da su nedovoljno dobri uslovi u velikim psihijatrijskim bolnicama i ustanovama socijalne zaštite (domovima) gde dugotrajno borave lica sa hroničnim psihozama i intelektualnim poremećajima. 

Ocenjuje se i da je nezadovoljavajući  nivo poštovanja ljudskih prava lica sa mentalnim poremećajima iako je „poboljšano" poštovanje ljudskih prava u psihijatrijskim ustanovama.

Između ostalog, ne postoje uslovi za ranu detekciju i intervencije u slučajevima povišenog rizika za psihozu. Takođe,  nedovoljno su razvijene službe za detekciju ranih razvojnih poremećaja, njihovu terapiju i pružanje ranih intervencija. 

Kad je reč o mladima, nedovoljan je broj službi za pružanje pomoći adolescentima sa problemima mentalnog zdravlja. 

Otuda su i preporuke stvaranje centara za mentalno zdravlje u zajednici, zatim započeti postepeno smanjivanje broja postelja u velikim bolnicama i broja korisnika u ustanovama socijalne zaštite, kao i vršiti kontinuiranu edukaciju izabranih lekara i drugih zdravstvenih radnika. 

Mentalni poremećaji predstavljaju veliki javno-zdravstveni problem, kako u svetu, tako i u našoj zemlji, navodi se u dokumentu. Pojavljuju se u ranom dobu, obolelima je narušen kvalitet života, veliki su ekonomski troškovi po društvo zbog skupih bolničkih troškova lečenja, oboleli su često nezaposleni, smanjena im je radna sposobnost itd. 

PROČITAJTE JOŠ: LEKARSKO DRUŠTVO TRAŽI UVOĐENJE PORODIČNOG LEKARA   

AUF WIEDERSEHEN SRBIJA!

Auf Wiedersehen!

Auf Wiedersehen!


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Melanija

    SRBI NEMAJU NI MILI-NANO-PIKO GRAM EQ-A. PRIVET!