FOTO: Nova ekonomija

Letnja javna rasprava o zakonu o kontroli državne pomoći

FOTO: Nova ekonomija

Ministarstvo finansija saopštilo je da će do 19. avgusta  sprovesti javnu raspravu o Nacrtu zakona o kontroli državne pomoći.

Izmene podrazumevaju i uvođenje jasne definicije šta se smatra pod državnom pomoći a šta ne i pod kojim uslovima, kao i jasno označavanje instrumenata za dodelu. 

Formulisani su novi instituti kao što su periodični penal, neposredni uvid, upravne mere, zastarelost, registar dodeljene državne pomoći, pravilo kumulacije i sl.

Novina zakona je veća nezavisnost Komisije od izvršne vlasti. Izbor organa Komisije poveren je Narodnoj skupštini  koja bira predsednika i članova Saveta na osnovu javnog konkursa koji raspisuje. 

Naime, sadašnje rešenje u zakonu predviđa da Vlada na predlog: ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i Komisije za zaštitu konkurencije bira članove Saveta Komisije.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije, u formi amandmana, sa jasnim predlogom izmene i pratećim obrazloženjem na adresu irena.markovic@mfin.gov.rs ili na adresu: Ministarstvo finansija, Odeljenje za kontrolu državne pomoći, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Važeći Zakon o kontroli državne pomoći donet je 2009. godine, a primenjuje se od 2010. godine.

PROČITAJTE JOŠ: ZAŠTO SU INVESTICIJE U SRBIJI NISKE?

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara