Libekovo istraživanje javnog mnjenja: Popularnost ekonomskog populizma kod studenata Srbije

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo rezultate najnovijeg Libekovog istraživanja Popularnost ekonomskog populizma kod studenata Srbije.

Istraživanje se bavi razumevanjem privlačnosti ekonomskog populizma kod studenata. Sprovedeno je u pet univerzitetskih gradova u Srbiji, na osam univerziteta i 36 fakulteta. Od ukupnog broja ispitanika (1021) 80% su studenti državnih fakulteta, dok je preostalih 20% ispitanika na studijama privatnih fakulteta.

Istraživanjem su obuhvaćeni stavovi studenata o osnovnim ekonomskim pitanjima kao što su (ne)zaposlenost, siromaštvo, subvencije, carine, privatizacija i uvoz/izvoz. 

Kao glavnu bojazan od "više tržišta" ispitanici ističu strah od stranog. Gotovo 55% ispitanika smatra da je uloga države da svakom ko želi da radi obezbedi posao, što dalje implicira da je podrazumevajuće da država ima privredu u svom vlasništvu i da se ponaša kao poslodavac. Oko 60% ispitanika je sklono da veruje da je rešenje u

subvencijama ili otvaranju novih firmi u vlasništvu države.

Prema istraživanju, ekonomski mitovi kojima su studenti najviše skloni da poveruju su:

-Država treba da pomaže izvoz domaćih strateških proizvoda (73,3%)

- Ne treba uvoziti ono što se može proizvoditi u Srbiji (66%)

- Poljoprivreda je naša karta za ubrzani razvoj (63%)

- Država može podjednako dobro da upravlja preduzećima kao i privatnici (43,2%)

- Subvencije su neophodne da bi se privlukle strane investicije (32%)

- Država treba da bude vlasnik preduzeća (35%)

Podaci iz ovog istraživanja pokazuju da su ispitanici generalno nezainteresovani za političke teme.

Gotovo 60% ispitanika je navelo da ne prati politička dešavanja. Apolitičnost mladih ima svoje korene u nepoverenju u postojeći sistem i mogućnosti da on proizvede funkcionalne i održive institucije.

Svaki drugi ispitanik je naveo da nema interesovanja za pitanja koja se tiču ekonomije i smatra da je najveći problem u Srbiji nezaposlenost. Svi ovi uvidi ukazuju na to da su mladi veoma nezadovoljni i distancirani od političkih i ekonomskih procesa. Zbog toga ne čudi što ispitanici, kada je reč o ekonomskim institucijama, najmanje poverenja imaju u Ministarstvo privrede i javnu administraciju.

Čitavo istraživanje možete preuzeti ovde.

Ovo istraživanje je deo širih aktivnosti Libeka koje se bave odnosnom ekonomije i države i ekonomskim populizmom. Libek je dosada organizovao tri javna događaja, promociju publikacija Zloupotreba naroda 1 i 2, panel na kojem smo razgovarali sa političkim partijama o budžetu i panel Zablude o državi kao vlasniku. Takođe, pre dva meseca javnosti smo predstavili i kvalitativno istraživanje koje se bavi populističkim diskursom u udžbenicima srednjih škola u Srbiji.

pošaljite komentar

Nema komentara