Ilustracija FOTO: Pexels

Mladi najmanje veruju državi, a najviše sebi, porodici, prijateljima i crkvi

Ilustracija FOTO: Pexels
Građanske incijative (GI) predstavile su rezultate istraživanja koji su pokazali da učenici srednjih škola imaju "veoma nisko poverenje u institucije državne i lokalne vlasti, dok najviše poverenja imaju u sebe, porodicu, prijatelje i versku instituciju".

Predstavljajući istraživanje Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje - 10 godina posle, rezultati su pokazali da su učenici tih škola malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta (75 odsto) i televizije (53 odsto).

Mladi su takođe u većoj meri "evroskeptici", tako da na pitanje koliko je prema njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU samo 11 odsto njih je rekao da im je vrlo mnogo važno, a 25 odsto je odgovorilo sa "nimalo".

PROČITAJTE JOŠ:

Kada se govori o socijalnoj distanci prema pripadnicima drugih manjinskih grupa ona generalno nije izražena, ali ipak postoji prema Albancima (36 odsto), pripadnicima LGBT+ populacije (41 odsto) i osobama obolelim od side (40 odsto).

Što se tiče poznavanja gradiva Građanskog vaspitanja (GV), učenici su "najmanje ovladali pojmovima kao što su rasizam ili etnocentrizam, zatim delatnostima nekih međunarodnih organizacija, uloge građana u demokratskom društvu, dok su sa druge strane dobro ovladali temama kao što je podela vlasti".

U poređenju sa rezultatima slične studije sprovedene 2009. godine, mladi su pokazali viši nivo znanja. 

Takođe, učenici su uglavnom zadovoljni različitim aspektom nastave, kompetencijama nastavnika i atmosferom na času GV-a. 

Dve trećine direktora smatra da bi GV trebalo da bude obavezni predmet, dok su nastavnici u najvećoj meri nezadovoljni nedostatkom udžbenika. 

Istraživanjem su uočeni problemi kao što je izostanak sistemske podrške tom predmetu, nepostojanje priručnika i nastavnih materijala, nedovoljna podrška nadležnog ministarstva, odnos drugih aktera obrazovnog procesa prema GV. 

Upitnicima su ispitani učenici, nastavnici i direktori srednjih škola na uzorku od 1073 učenika, 36 nastavnika i 20 direktora srednjih škola. 

Stavove opšte populacije ispitala je IPSOS marketinška agencija na uzorku od 1076 punoletnih građana Srbije. 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Odbrana ljudskih prava u učionicama sa organizacijom Civil rights defenders.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara