FOTO: Pexels

MMF NAM DAO DIJAGNOZU: Državna preduzeća veliki udar za budžet

FOTO: Pexels

Državna preduzeća u Srbiji u poslednjih 10 godina predstavljaju veliko opterećenje za budžet, a glavni mehanizmi za njihovo finansiranje su direktne subvencije Vlade Srbije, subvencije lokalnih samouprava, državne garancije za bankarske zajmove i otpis dugova, ocenjuje se u tek objavljenoj studiji Međunarodnog monetarnog fonda o državnim preduzećima i bankama.

U studiji "Ponovna procena uloge državnih preduzeća u Centralnoj, Istočnoj i JIE Evropi”, MMF podseća da su najveći korisnici državnih subvencija domaće železnice i rudnici, kao i da su subvencije preduzećima u procesu privatizacije smanjene jer su neka prodata ili su bakrotirala. 

Navodi se da su lokalne samouprave najveći izvor subvencija za saopbraćajna preduzeća, vodovode i komunalna preduzeća i da je to posledica loše naplate ili niskih cena usluga. 

MMF navodi da je u nekoliko slučajeva država preuzela dugove državnih preduzeća iako nije izdala garancije. Ovo je urađeno ili da bi se olakšalo strateško partnerstvo kao u slučaju Er Srbije ili da bi se obezbedilo kontinuirano snabdevanje energijom za vodeće kompanije. 

Analizirajući rad državnih banaka, MMF ocenjuje da su u peridu 2012-14 direktni troškovi četiri propale banke iznosili skoro dva odsto BDP s tim da država nije platila samo osigurane depozite već i neosigurane, u naporima da smanji prelivanje krize na druge državne banke. 

Podvlači se i da se tolerišu dugovi državnih preduzeća. Na primer, najveća državna preduzeća su u periodu 2016-18 akumulirala oko 0,3 odsto BDP duga za poreze i dprinose. 
Dug 10 najvećih državnih preduzeća prema EPS-u, za utrošenu električnu energiju, dostigao je 0,4 odsto BDP.  


U istraživanju se navodi da u regionu Istočne, Centralne i JI Evrope postoji veliki broj državnih firmi 51.000, i da broj značajno varira od zemlje do zemlje. Najveći deo, što ne iznenađuje, ima Rusija, 31.000 preduzeća. 

U odnosu na broj stanovnika, prednjači Belorusija 380 na jedan million stanovnika, prate je Slovenija i Hrvatska 260 preduzeća, pa Rusija. Najmanje imaju Letonija i Litvanija, 50 na million ljudi. 

Državna preduzeća su značajan deo ekonomske aktivnosti. U Poljskoj u njima radi svaka osma osba. U Belorusiji, na njih otpada trećina svih zaposlenih. 

MMF je utvrdio da državna preduzeća stvaraju značajno manje prihode nego slične private firme.

Prosečna nominalna bruto plata je takođe veća nego u privatnim kompanijama u svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem. Razlike su ipak značajne, od 10 procenata veće u Mađarskoj do čak 80 odsto veće plate u rumunskim preduzećima. 

Državne firme su i manje profitabilne. Kad je reč o državnim bankama, utvrđeno je da one u proseku u svim zemljama imaju tendenciju da zajme manje profitabilnim firmama bez obzira na njihovu vlasničku strukturu. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (2)

  • gaga

    Državna preduzeća se ne osnivaju radi ostvarivanja profita već radi zadovoljavanja opštih potreba društva. Ako se čak i komunalna problematika baci na tržište onda se dobija očajna usluga koju više ne možete ispraviti jer nemate mehanizme. To je jednosmerna ulica.

  • Branko

    Treba im reći da u ozbiljnoj državi nije baš sve na prodaju.Ali to treba da kažu neki ozbiljni ljudi ako postoje !