FOTO: Pexels

Naknadna kontrola državne pomoći u Filmskom centru Srbije

FOTO: Pexels

Komisija za kontrolu državne dozvolila je državnu pomoć koju dodeljuje Filmski centar Srbije, ali u postupku naknadnu kontrolu državne pomoću  jer je Filmski centar dodelio državnu pomoć, a da prethodno Komisiji nije podneo prijavu državne pomoći.

Komisija je postupak naknadne kontrole započela polovinom godine, da bi početkom decembra donela rešenje kojim dozvoljava državnu pomoć na osnovu Plana i Programa FCS za 2019.  za finansiranje u sufinansiranje projekata u kinematografiji na osnovu konkursa, kao i za međunarodnu saradnju i promociju domaće kinematografije. 

Komisija je dozvolila pomoć ocenjujući uskađenost propisa koji uređuju rad Centra i pomoći koju dodeljuje sa propisima o dodeli državne pomoći. 

Ukupan budžet kojim Filmski centar raspolaže je 1,1 milijardi dinara od čega 932 miliona dinara iznosi državna pomoć koju Centar dodeljuje, navodi se u rešenju.

Prema dokumentaciji koju je FCS dostavio Komisiji, korisnici državne pomoći koju dodeljuje Centar, su producenti, odnosno pravna lica i preduzetnici registrovani za organizovanje i finansiranje produkcije kinematografskog dela. Korisnici državne pomoći su i prikazivači filmova, kao i scenaristi.

Komisija je na osnovu podnete dokumentacije navela da se putem dodele novca na javnim konkursima utiče na razvoj i podršku srpskoj kulturi kao i na reklamiranje opšteg kulturnog nasleđa.

Ocenjujući da li se Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2019. u kategoriji „Finansiranje unapređenja i razvoja filmskog scenarija" može smatrati osnovom za dodelu državne pomoći, Komisija je navela da je scenarista koji na osnovu konkursa realizuje audovizuelno delo, u obavezi da prijavi državnu pomoć. 

To znači da Filmski centar pisanim putem mora da obaveže scenariste na to, navodi se u rešenju Komisije.

PROČITAJTE JOŠ: EVO KAKO DRŽAVA PLANIRA DA STIMULIŠE SNIMANJE U SRBIJI
Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara