NBS će koristiti APR skoring prilikom ocenjivanja boniteta korporativnih HOV

Foto: Nova ekonomija

Narodna banka Srbije izabrala je skoring Agencije za privredne registre (APR) za referentnu ocene boniteta koju će koristiti prilikom obavljanje monetarnih operacija u prometu korporativnih  hatrija od vrednosti (HOV), saopštio je APR.

Skoring kao ocena boniteta koju APR pruža prisutan je na domaćem tržištu od 2007. godine, a počev od 5. maja 2020. godine korisnicima je dostupna treća verzija te ocene, utvrđena po modelu koji je prilagođen savremenim uslovima poslovanja.

Privredna društva mogu dobiti skoring u kome je ocena boniteta iskazana u pet osnovnih i tri specifična nivoa, kao: odličan bonitet (AA), veoma dobar bonitet (BB+, BB, BB-), dobar bonitet (CC+, CC, CC-), prihvatljiv bonitet (DD+, DD, DD-) i veoma slab bonitet (EE).

Za privredna društva nad kojima je pokrenut neki pravni postupak (stečaj, likvidacija ili statusna promena), zatim koja su duži vremenski period nelikvidna, novoosnovana društva ili za koja nema ili nema dovoljno podataka, ocena boniteta se ne utvrđuje, a skoring se iskazuje oznakama statusa.

Podsećamo, NBS je nedavno proširila listu hartija od vrednosti koje se mogu koristiti u monetarnim operacijama Centralne banke, HOV koje izdaju preduzeća sa odgovarajućim bonitetom. 

"Ograničenja koja je NBS propisala u pogledu korporativnih obveznica koje će prihvatati u monetarnim operacijama, odnosno one koje su emitovala privredna društva koja, prema oceni APR, imaju odličan bonitet i veoma dobar bonitet, pokazuju njeno opredeljenje da investira u kvalitetne hartije od vrednosti, čiji su emitenti privredna društva koja imaju odličnu ili veoma dobru sposobnost izmirivanja obaveza, kao rezultat ostvarene visoke profitabilnosti, finansijske stabilnosti i sigurnosti, kao i fleksibilnosti u poslovanju.

APR u saopštenju ocenjuje da je time "potvrđena objektivnost i kredibilitet koji ta ocena ima na finansijskom tržištu zemlje i pokazuje vodeću ulogu koju APR ima kao servis privrede", kao i da predstavlja "značajnu ulogu koju APR ima kao jedan od učesnika u podsticanju razvoja domaćeg tržišta kapitala".

Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu, koje je do sada dostavilo oko 74.000 privrednih društava, utvrđen je skoring za period od 2015 do 2019. godina, a odličan i veoma dobar bonitet ima 10.279 društava.

"Podsećamo da je, shodno Uredbi koju je donela Vlada Srbije, rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu produžen do 4. avgusta 2020. godine i da za privredna društva koja još uvek nisu dostavila taj izveštaj, sve dok isti ne dostave, APR izdaje skoring za period od 2014. do 2018 godina. Taj skoring je utvrđen za ukupno 101.577 društava, od kojih je sa odličnim i veoma dobrim bonitetom bilo 16.855 društava", dodaje se u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara