NBS: Banke još uvek obazrive usled pandemije, uslovi kreditiranja pooštreni

Foto: Nova ekonomija

U anketi o kreditnoj aktivnosti banaka koju je sprovela Narodna banka Srbije (NBS) podaci pokazuju da i dalje postoji povećana averzija banaka prema riziku u uslovima novog talasa širenja koronavirusa, što je dovelo do pooštravanja kreditnih standarda privredi i stanovništvu tokom trećeg tromesečja, ali u znatno manjoj meri nego u drugom tromesečju, navodi se u izveštaju centralne banke.

Preduzete mere NBS doprinele su produženju rokova otplate kredita stanovništvu, dok su dinarski uslovi finansiranja malih i srednjih preduzeća bili povoljniji zahvaljujući odobravanju kredita iz garantne šeme. 

Banke su ocenile da je tokom trećeg tromesečja povećana tražnja privrede i stanovništva za kreditima, vođena prvenstveno potrebama za likvidnošću i refinansiranjem, ali i kupovinom nepokretnosti kod stanovništva. 

Banke očekuju dodatno poboljšanje kretanja na kreditnom tržištu tokom četvrtog tromesečja. Manji broj banaka očekuje pooštravanje kreditnih standarda privredi u poređenju s trećim tromesečjem, dok je kod stanovništva očekivano i njihovo ublažavanje. 

Očekuje se i dalji rast tražnje privrede i stanovništva za kreditima, motivisan gotovo istim potrebama kao u trećem tromesečju.

KREDITNI STANDARDI I FAKTORI KOJI UTIČU NA NJIHOVU PROMENU

Rezultati ankete pokazuju da su standardi po kojima su odobravani krediti privredi u trećem tromesečju pooštreni, ali u znatno manjoj meri nego što je to bio slučaj u drugom tromesečju. 

Na pooštravanje standarda uticala je povećana percepcija rizika i manja spremnost banaka na njegovo prihvatanje. Pooštravanje standarda u većoj meri se odnosilo na velika preduzeća, kao i na kredite u deviznom znaku. 

S druge strane, banke su ocenile da su kreditni standardi poljoprivrednicima u trećem tromesečju blago ublaženi, što je najverovatnije rezultat odlične poljoprivredne sezone.

U poređenju s trećim tromesečjem, manji broj banaka očekuje dalje pooštravanje standarda privredi u četvrtom tromesečju, dok je za kratkoročne kredite očekivano i umereno ublažavanje, što je rezultat i obimnog i adekvatnog programa ekonomske pomoći namenjenog privredi.

USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA PRIVREDI

U skladu s manjom spremnošću banaka za preuzimanje rizika, banke su u trećem tromesečju pooštrile uslove kreditiranja privrede koji se odnose na zahtevani kolateral, maksimalni iznos i ročnost kredita. 

S druge strane, dinarsko finansiranje malih i srednjih preduzeća bilo je jeftinije što se može dovesti u vezu sa odobravanjem kredita iz garantne šeme po povoljnim uslovima.

Rezultati ankete pokazuju da banke, zbog i dalje prisutne velike neizvesnosti u pogledu trajanja pandemije virusa korona i brzine oporavka ekonomske aktivnosti, očekuju nastavak pooštravanja uslova kreditiranja privrede u četvrtom tromesečju, što će se u većoj meri odnositi na necenovne uslove kredita.

TRAŽNJA PRIVREDE ZA KREDITIMA I FAKTORI KOJI JE OPREDELJUJU

Privreda je povećala tražnju za kreditima tokom trećeg tromesečja, vođena tražnjom malih i srednjih preduzeća i poljoprivrednika. Tražnja privrednika bila je u većoj meri usmerena ka dugoročnim izvorima finansiranja. 

Posmatrano po namenama, u uslovima krize izazvane pandemijom virusa korona, preduzeća su povećala tražnju za kreditima za finansiranje obrtnih sredstava i refinansiranje postojećih obaveza, a smanjila tražnju za investicionim kreditima.

Usled preduzetih mera NBS i Vlade preduzeća su se od početka krize više nego ranije oslanjala na sopstvene izvore finansiranja i korišćenje alternativnih izvora. 

Slična očekivanja banke imaju i za četvrto tromesečje, uz još izraženiji rast tražnje privrede za kreditima.

USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA STANOVNIŠTVU

Prisutna povećana averzija banaka prema riziku od početka krize uticala je na pooštravanje uslova kreditiranja stanovništva tokom trećeg tromesečja. 

Međutim, bankama je omogućeno da klijentima ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate kredita, što se odrazilo na produženje maksimalne ročnosti kredita.

Banke očekuju ublažavanje uslova kredita stanovništvu tokom četvrtog tromesečja u pogledu maksimalne ročnosti kredita, zahtevanog kolaterala i učešća. 

Pored toga, u četvrtom tromesečju trebalo bi se smanje provizije i naknade, dok se očekuje umerena korekcija naviše kamatnih marži za dinarske kredite.

TRAŽNJA STANOVNIŠTVA ZA KREDITIMA

Banke ocenjuju da je, nakon privremenog pada tražnje u drugom tromesečju, stanovništvo tokom trećeg tromesečja povećalo tražnju za kreditima, i to najviše za devizno indeksiranim stambenim kreditima i dinarskim gotovinskim kreditima i kreditima za refinansiranje. 

Rast tražnje vođen je potrebama stanovništva za refinansiranjem i kupovinom nepokretnosti, pri čemu je doprinos poticao od pozitivne situacije na tržištu nekretnina. 

Nastavak pozitivnih kretanja na segmentu kreditnog tržišta koji se odnosi na sektor stanovništva banke očekuju i u narednom tromesečju.


Preuzimanje delova teksta je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na novaekonomija.rs

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara

Prijavite se za njuzleter Nove ekonomije.

Ova stranica je zaštićena sa reCAPTCHA i primenjuju se Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge

Nema pravih poslovnih i životnih odluka bez dobrih informacija.
Vaša email adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.